Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem

Rama D. Jager, MD

William F. Mieler, MD

Joan W. Miller, MD

Section of Ophthalmology and Visual Science, Department of Surgery, University of Chicago, Chicago, USA (R.D.J., W.F.M.) oraz Department of Ophthalmology, Harvard Medical School, Boston, USA (J.W.M.)
Age-Related Macular Degeneration N Engl J Med 2008;358:2606-17
Tłum. dr n. med. Piotr Jędrusik

Adres do korespondencji: dr Jager, University Retina and Macula Associates, 6320 W. 159th St., Suite A, Oak Forest, IL 60452, USA. E-mail: rjager@uretina.com

W krajach rozwiniętych zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem jest główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty u osób w wieku powyżej 50 r.ż.1,2 Choroba ta występuje u ponad 8 mln Amerykanów, a przewiduje się, że do 2020 r. ogólna częstość jej występowania zwiększy się o ponad 50%.3 Niedawny postęp w badaniach klinicznych nie tylko przyczynił się do lepszego poznania genetyki i patofizjologii zwyrodnienia plamki żółtej związanych z wiekiem, lecz także umożliwił opracowanie nowych metod terapeutycznych, które mają zapobiegać występowaniu tej choroby oraz ułatwiać jej leczenie. W artykule omówiono kliniczne i histopatologiczne cechy zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem, a także jego genetykę i epidemiologię. Przedstawiono również obecne możliwości leczenia i postęp w badaniach naukowych.

Prawidłowa budowa siatkówki

Plamka żółta jest centralną, tylną częścią siatkówki (ryc. 1A). Charakteryzuje się największą gęstością fotoreceptorów w obrębie siatkówki i odpowiada za ostrość oraz dużą rozdzielczość wzroku w centralnej części pola widzenia, dzięki której możemy widzieć szczegóły, czytać i rozpoznawać twarze. Za fotoreceptorami znajduje się nabłonek barwnikowy siatkówki. Jest on częścią bariery krew–oko i pełni kilka funkcji, m.in. uczestniczy w fagocytozie fotoreceptorów, transporcie składników odżywczych oraz wydzielaniu cytokin. Za nabłonkiem barwnikowym siatkówki leży błona Brucha – półprzepuszczalna bariera oddzielająca warstwę barwnikową siatkówki od naczyniówki, która dostarcza krew do zewnętrznych warstw siatkówki (ryc. 1B).4

Zmiany następujące z wiekiem

Jedną ze zmian następujących z wiekiem jest ogniskowe odkładanie się bezkomórkowych, polimorficznych złogów między nabłonkiem barwnikowym siatkówki a błoną Brucha. Te ogniskowe złogi, zwane druzami, w badaniu dna oka są widoczne jako bladożółtawe zmiany, które mogą występować zarówno w obrębie plamki żółtej, jak i w obwodowych częściach siatkówki (ryc. 2A). Na podstawie badań, w których klasyfikowano nasilenie zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem, druzy dzieli się na małe (o średnicy < 63 μm), średnie (o średnicy 63-124 μm) lub duże (o średnicy > 124 μm).5,6 W badaniu fundoskopowym średnica dużych druz jest w przybliżeniu równa kalibrowi żyły siatkówki biegnącej w kierunku tarczy nerwu wzrokowego. Ze względu na wygląd brzegów druzy dzieli się ponadto na twarde i miękkie. Twarde druzy charakteryzują się dobrze odgraniczonymi brzegami, natomiast miękkie na ogół mają słabo odgraniczone brzegi, są duże i mogą się zlewać.5

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zmiany następujące z wiekiem

Jedną ze zmian następujących z wiekiem jest ogniskowe odkładanie się bezkomórkowych, polimorficznych złogów między nabłonkiem barwnikowym siatkówki a błoną Brucha. Te [...]

Patofizjologia zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem

Typową cechą kliniczną i zwykle pierwszym objawem zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem jest pojawienie się druz, które w większości przypadków [...]

Klasyfikacja, cechy kliniczne i przebieg choroby bez leczenia

Choć istnieje wiele systemów klasyfikowania zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem,5,15,16 obecnie coraz częściej stosuje się typologię zaproponowaną w badaniu Age-Related [...]

Czynniki ryzyka

Wskazano kilka niepodważalnych czynników ryzyka wystąpienia i progresji zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem, w tym zaawansowany wiek, rasę białą, czynniki [...]

Obecne leczenie

Od dawna wysuwano przypuszczenie, że antyoksydanty zmniejszają uszkodzenie plamki żółtej spowodowane stresem oksydacyjnym. W badaniu AREDS uczestniczyło 3640 pacjentów (przedział wieku [...]

Nowe metody

W lutym 2008 r. trwała rekrutacja pacjentów ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem do ponad 60 badań klinicznych I i [...]

Wnioski

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem jest chorobą o globalnym zasięgu, która prowadzi do ślepoty. Występuje coraz częściej, ale wciąż nie [...]

Do góry