Horyzonty medycyny

Leczenie niedoczynności kory nadnerczy w ciężkim stresie i po zabiegach chirurgicznych

Wiebke Arlt Christopher J. Mowatt

Royal College of Physicians

Horizons in Medicine 2007; No 19:267-276

Tłum. dr n. med. Lucyna Bednarek-Papierska

Gdy podczas wizyty w Londynie jesienią 1947 r. kongresman Kennedy ciężko zachorował, co objawiało się osłabieniem, nudnościami, wymiotami i hipotonią, otrzymał sakrament namaszczenia chorych. Lekarz, który rozpoznał u niego chorobę Addisona, powiedział jednemu z przyjaciół Kennedy’ego, że „pozostał mu niecały rok życia”. 1

Na szczęście chorobę zdiagnozowano w czasie, gdy dokonał się olbrzymi postęp w badaniach nad działaniem hormonów steroidowych, w których największym przełomem była synteza kortyzonu, za co Edward Kendall, Tadeusz Reichstein i Phillip Hench otrzymali w 1950 r. Nagrodę Nobla.

John F. Kennedy na skutek stresu podczas kampanii wyborczych kilkakrotnie jeszcze przebył przełom nadnerczowy. W czasie, gdy był senatorem, musiał także poddać się zabiegowi chirurgicznemu, co jest niebezpieczne dla chorych z chorobą Addisona. Szczęśliwie przeżył stres poważnej operacji kręgosłupa lędźwiowego i miednicy dzięki wlewowi z hydrokortyzonu. W owym czasie było to całkowitą nowością i z tego powodu w 1955 r. opublikowano opis jego przypadku w Archives of Surgery American Medical Association.2

Wprowadzenie

Ponad 100 lat wcześniej francuski fizjolog Bernard spekulował, że „środowisko wewnętrzne” musi być stałe, aby podtrzymać życie. Jego teoria, że organizm w reakcji na wpływ otoczenia dąży do zachowania stałości środowiska wewnętrznego, jest nadal jednym z dogmatów medycznych. Thomas Addison pierwszy powiązał „chorobę torebek nadnerczowych” z objawami klinicznymi niedoczynności kory nadnerczy. Wówczas jednak nie było wiadomo, jak ją leczyć, i niedługo po rozpoznaniu chory umierał. Zmniejszone stężenie glikokortykosteroidów w tkankach podczas ostrego stresu jest ważną reakcją obronną organizmu. Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA – hypothalamic-pituitary-adreanal) odgrywa główną rolę w zdolności organizmu do odpowiedzi na stres wywołany właściwie każdym zagrożeniem homeo-stazy, takim jak zakażenie, uraz czy zabieg chirurgiczny. Znaczenie kortykosteroidów dla przeżycia zilustrowały wyraźnie badania Dunlopa, w których analizował on wyniki przeżycia chorych leczonych z powodu niedoczynności kory nadnerczy w latach 1928-1962.3 Przed 1939 r. większość pacjentów umierała w ciągu dwóch lat od postawienia rozpoznania. Gdy dostępny stał się octan dezoksykortyzonu, zwiększyło to znacznie przeżywalność, a po wprowadzeniu w 1949 r. kortyzonu (oczyszczonego preparatu glikokortykoidowego) pacjenci z chorobą Addisona byli w stanie prowadzić prawie normalne życie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Fizjologia glikokortykosteroidów

Glikokortykosteroidy (glikokortykoidy) są pochodnymi cholesterolu wytwarzanymi w warstwie pasmowatej kory nadnerczy (zona fasciculata). U zdrowej, niezestresowanej osoby kortyzol jest uwalniany w rytmie dobowym [...]

Przyczyny niedoczynności kory nadnerczy

Niedoczynność nadnerczy może być pochodzenia pierwotnego lub wtórnego.3 Pierwotna niedoczynność jest skutkiem uszkodzenia kory nadnerczy i występuje z częstością 39-60 osób na milion. [...]

Kortykosteroidy i stres

Różne sytuacje stresowe pobudzają oś podwzgórze-przysadka-nadnercza, zwiększając wydzielanie kortyzolu. Drogi tej aktywacji są różne, co odzwierciedla rodzaj sytuacji stresowych. Czynniki stresujące [...]

Metaboliczne działania glikokortykosteroidów

Glikokortykosteroidy podnoszą stężenie glukozy we krwi, zwiększając tempo glukoneogenezy wątrobowej przez pobudzenie aktywności karboksykinazy fosfoenolopirogronianowej i glukozo-6--fosfatazy. Stymulują także uwalnianie wolnych kwasów [...]

Wpływ glikokortykosteroidów na układ krążenia

Niedoczynność kory nadnerczy predysponuje do hipowolemii, a w następstwie do niskiego ciśnienia tętniczego, co w ciężkim stresie może prowadzić do wstrząsu – tym [...]

Przeciwzapalne i immunosupresyjne działanie glikokortykosteroidów

Glikokortykosteroidy mają właściwości przeciwzapalne i immunosupresyjne, determinowane przez specyficzne receptory. Większość ich działań w zakresie reakcji immunologicznych i zapalnych jest efektem modulacji aktywności cytokin, [...]

Androgeny nadnerczowe w stresie

Podczas gdy stężenie w surowicy pochodzącego z warstwy pasmowatej kory nadnerczy kortyzolu w stresie wzrasta, stężenie siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEAS) – głównego produktu warstwy siateczkowej [...]

Leczenie kortykosteroidami w stresie

Chory z niedoczynnością kory nadnerczy nie jest w stanie wytwarzać wystarczającej ilości glikokortykosteroidów w stresie. Jeśli równocześnie wystąpi kilka różnych sytuacji stresowych, mogą doprowadzić [...]

Chory z niedoczynnością kory nadnerczy

Pacjent leczony przewlekle z powodu niedoczynności kory nadnerczy podczas każdej poważnej choroby lub operacji powinien otrzymywać suplementację kortykosteroidów. W razie współwystępującej choroby zalecamy [...]

Pacjent z posteroidowym zahamowaniem osi podwzgórze-przysadka-nadnercza

Ocena osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i rezerwy nadnerczowej podczas terapii glikokortykoidami chorób innych niż niedoczynność kory nadnerczy (np. leczenia prednizolonem z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów) [...]

Pacjent w stanie ciężkim

Znaczenie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w stanach krytycznych jest tematem wielu debat. Wskazuje się na niedoczynność kory nadnerczy jako na czynnik znacznie pogarszający rokowanie [...]

Do góry