egzamin z interny
repetytorium nie tylko dla zdających

Pytania i komentarze opracował: lek. Przemysław Życiński

Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ŚUM, Katowice

Dobre przygotowanie się do egzaminu specjalizacyjnego z tak obszernego działu medycyny, jakim są choroby wewnętrzne, jest zadaniem trudnym. Na egzaminach zdarzają się pytania dotyczące zagadnień, w przypadku których konieczna jest znajomość najnowszych publikacji, gdyż wiedza podręcznikowa nie daje pewności wyboru prawidłowej odpowiedzi. Ważne jest jednak nie tylko przyswajanie stale aktualizowanej wiedzy, lecz także umiejętność rozwiązywania testów. Chcąc pomóc czytelnikom w dobrym przygotowaniu się do sprawdzianu, co miesiąc publikujemy pytania testowe, których forma jest bardzo zbliżona do pytań egzaminacyjnych. Przy każdym z pytań zamieszczamy konsultowany przez wybitnego specjalistę opis, który powinien pozwolić na znalezienie prawidłowej odpowiedzi. Zagadnienia, do których ułożone są pytania, zostały nadesłane przez czytelników. Propozycje kolejnych tematów, które zdaniem Państwa warto zamieścić w repetytorium, prosimy nadsyłać na adres: repetytorium@medical-tribune.pl

1. Które stwierdzenia dotyczące nefropatii związanej ze stosowaniem ziół chińskich są prawdziwe?

A. Występuje u osób stosujących zioła zawierające kwas arystolochowy w celu redukcji masy ciała

B. Charakteryzuje się glukozurią, niewielkim białkomoczem oraz brakiem zmian w osadzie moczu

C. Nie zwiększa ryzyka rozwoju nowotworów wywodzących się z nabłonka dróg moczowych

D. Może prowadzić do nieodwracalnej niewydolności nerek

E. Leczeniem pierwszego wyboru jest stosowanie cyklofosfamidu w dużych dawkach


Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. CDE, 2. BCD, 3. ABC, 4. ABD, 5. ACE


Nefropatia występująca po stosowaniu ziół chińskich to postępujące włóknienie śródmiąższowe i zanik cewek moczowych. Wiąże się ze stosowaniem preparatów odchudzających zawierających kwas arystolochowy, który jest bardzo nefrotoksyczny. Choroba charakteryzuje się niewielkim białkomoczem, glukozurią, brakiem zmian w osadzie moczu, małymi bliznowatymi nerkami w badaniu ultrasonograficznym oraz zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów wywodzących się z nabłonka dróg moczowych. Może prowadzić do nieodwracalnej niewydolności nerek, zwłaszcza u chorych ze stężeniem kreatyniny przekraczającym 2 mg/dl. Szybki postęp upośledzenia czynności nerek częściowo można hamować za pomocą glikokortykosteroidów (prednizonu), ale sposób leczenia tej nefropatii nie jest ustalony.


Konsultacja: prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec

2. Które z poniższych objawów mogą wystąpić w przebiegu neuropsychiatrycznej postaci tocznia rumieniowatego układowego?

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. Które stwierdzenia dotyczące nefropatii związanej ze stosowaniem ziół chińskich są prawdziwe?

A. Występuje u osób stosujących zioła zawierające kwas arystolochowy w celu redukcji masy ciała

3. Większość chłoniaków nieziarniczych charakteryzuje się klonalnym rozrostem:

1. Limfocytów T

4. U pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (colitis ulcerosa) najważniejszym czynnikiem predysponującym do rozwoju raka jelita grubego jest:

1. Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych

5. Które stwierdzenia dotyczące stosowania hormonalnej terapii zastępczej u chorych na cukrzycę typu 2 są prawdziwe?

A. Należy ją wdrażać po wykonaniu niezbędnych badań kwalifikacyjnych oraz przeprowadzeniu edukacji pacjentki

6. Do szpitalnej izby przyjęć zgłosił się 50-letni mężczyzna, który 2 tygodnie temu wrócił z Krety, gdzie pracował przy instalacji wodno-kanalizacyjnej. Kilka dni po powrocie zagorączkował do 39°C. Skarżył się na suchy kaszel oraz bóle głowy i mięśni. Ambulatoryjnie zastosowano u niego antybiotyk β-laktamowy, który nie przyniósł poprawy. Po wykonaniu badań laboratoryjnych stwierdzono hiponatremię oraz wzrost aktywności AlAT i AspAT, a w RTG klatki piersiowej lewostronny naciek zapalny. Która z wymienionych poniżej bakterii jest najbardziej prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym zapalenia płuc u tego chorego?

1. Legionella pneumophila

7. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące zespołu pustego siodła:

1. Udar guza przysadki może być przyczyną zespołu wtórnego

8. Do gabinetu lekarskiego zgłosił się 45-letni mężczyzna, który od 6 miesięcy jest leczony acenokumarolem (INR 2,0-3,0) z powodu wszczepienia mechanicznej protezy zastawki aortalnej o niskiej trombogenności. Nie jest obciążony innymi czynnikami ryzyka zakrzepicy. Przed planowaną ekstrakcją zęba właściwym sposobem postępowania u tego pacjenta powinno być:

1. Przerwanie terapii przeciwzakrzepowej na 7 dni przed zabiegiem

9. U pacjenta z gorączką, bólem stawów skokowych, rumieniem guzowatym i obustronnym powiększeniem węzłów chłonnych wnęk płucnych należy zastosować:

1. Glikokortykosteroidy

10. Działania niepożądane diuretyków tiazydowych to:

A. Hipokaliemia

Do góry