Program edukacyjny: alergologia

Program edukacyjny: alergologia

prof. dr hab. med. Michał Kurek

Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin

Globalizacja medycyny jest zjawiskiem nieuchronnym i trudno nie dostrzec wynikających z tego korzyści, także dla naszej specjalności. Przykładem są inicjatywy ujednolicenia definicji określających zjawisko osobniczo zmienionego i głównego sposobu reagowania na alergeny i związanej z tym terminologii. Nie sposób nie dostrzegać korzyści wynikających z ułatwionego kontaktu z autorami prac badawczych i artykułów medycznych z innych kontynentów.1,2 Przyjmując zaproszenie „Medycyny po Dyplomie” do poprzedzenia wstępem artykułu Ralfa G. Heine, Nory Laske i David J. Hilla, byłem ciekaw, w jaki sposób koledzy z Australii postrzegają problem alergii pokarmowej.

Artykuł dotyczy jaja kurzego, które jest ważnym źródłem potencjalnych alergenów. Wybór trafny, ponieważ alergia na jajo kurze jest problemem znanym lekarzom na świecie. Oryginalna jest konstrukcja artykułu, ponieważ problem alergii pokarmowej pode...

Pomijając powszechnie znane objawy reakcji IgE-zależnych i niejasną rolę alergii na jajo kurze w zapaleniach eozynofilowych warto przedyskutować część artykułu poświęconą alergii pokarmowej u dzieci z atopowym zapaleniem skóry. W poglądach opiniot...

Powyższe uwagi nie umniejszają dokonania kolegów z Australii, którzy przystępnie i równocześnie prowokując do dyskusji poruszają problem interesujący lekarzy praktyków.

Do góry