Dermatologia

Zmiany skórne zlokalizowane na podudziach

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Opis przypadku

Do kliniki dermatologii zgłosił się 60-letni mężczyzna ze zmianami skórnymi typu zapalnego o charakterze rumieniowo-złuszczającym (ryc. 1). Wykwity były zlokalizowane na podudziach. Podczas wywiadu chory skarżył się na żylaki kończyn dolnych obecne od wielu lat oraz często występujący objaw zmęczonych i ciężkich nóg. Pacjent od wielu lat wykonywał prace fizyczne, głównie w pozycji stojącej. Przez 40 lat palił papierosy (ok. 30 dziennie). Z chorób współistniejących podawał otyłość, nadciśnienie i podwyższone wartości cholesterolu. U jego matki przez lata występowały owrzodzenia podudzi.

W rozpoznaniu różnicowym uwzględniono:

1. Przewlekłą niewydolność żylną

2. Niesztowicę

3. Różę

4. Przewlekłą niewydolność naczyń chłonnych (słoniowaciznę)

Przewlekła niewydolność żylna

Przewlekła niewydolność żylna jest zespołem objawów będących wynikiem długotrwałego poszerzenia naczyń żylnych i związanego z tym zwiększenia ciśnienia żylnego. W wyniku zastoju w odpływie żylnym pojawiają się zmiany patologiczne w obrębie skóry i...

Niesztowica

Niesztowice (ecthyma) należą do bakteryjnych zakażeń skóry, a wywołane są głównie przez gronkowce i paciorkowce, rzadziej inne bakterie. Zmiany mają postać wykwitów rumieniowych, w obrębie których powstają pęcherze o wiotkich, nietrwałych pokrywac...

Róża (erysipelas)

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Słoniowacizna (elephantiasis)

Słoniowacizną lub obrzękiem limfatycznym określana jest dysfunkcja krążenia chłonki spowodowana jej zastojem. Przyczyną zmian są wrodzone (aplazja, hipoplazja) lub nabyte wady [...]

Do góry