Przypadek kliniczny

Pacjent z bólem brzucha i zaburzeniami wypróżniania

lek. Kamil Astapczyk

lek. Mikołaj Czerniawski

lek. Inna Diemieszczyk

dr hab. n. med. Hady Razak Hady

prof. dr hab. n. med. Jacek Dadan

dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec

I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Adres do korespondencji: lek. Kamil Astapczyk, I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok; e-mail: astkam@gmail.com

Opis przypadku

Jesienią 2016 r. 35-letni pracownik zakładów mięsnych zaczął odczuwać bóle brzucha. Były one najbardziej nasilone w godzinach rannych, a zmniejszały się po oddaniu stolca. Mężczyzna uskarżał się poza tym na zaparcia, wrażenie niepełnego wypróżnienia oraz zmniejszenie masy ciała o ok. 10 kg w ciągu 6 miesięcy. Pacjent nie leczył się na choroby przewlekłe, nie był pod opieką poradni specjalistycznej ani nie zasięgał porady lekarza rodzinnego. Z zebranego wywiadu wynika, że nigdy nie był hospitalizowany i nie przechodził ciężkich chorób. Regularnie spożywał wysokoprocentowy alkohol (do 0,5 litra co 2-3 dni), a także był nałogowym palaczem (18 paczkolat). Jego dieta obfitowała w duże ilości czerwonego mięsa; unikał warzyw. Dziadek pacjenta chorował na raka płuca.

Kiedy objawy przybrały na sile, chory zgłosił się do lecznictwa otwartego szpitala powiatowego, gdzie zlecono badania laboratoryjne i obrazowe. W badaniach laboratoryjnych z odchyleń stwierdzono: białko ostrej fazy (CRP) 10,6 mg/dl, aminotransferaza alaninowa (AlAT) 45,4 j.m./l, aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) 63,0 j.m./l, γ-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 196 j.m./l, żelazo w surowicy 48 μg/dl, odczyn Biernackiego (OB) 26 mm/h, neutrofilię 6040/μl, eozynofilia 490/μl. Wykonano RTG klatki piersiowej, które wykazało delikatne okołooskrzelowe zagęszczenia zapalne w polu przysercowym prawym. W RTG jamy brzusznej w pozycji stojącej uwidoczniono odcinkowo rozdęte jelito cienkie w śródbrzuszu, zwężone po stronie prawej z możliwą modelacją. W USG jamy brzusznej obserwowano miernie powiększoną wątrobę z licznymi obszarami izoechogenicznymi i hiperechogenicznymi o średnicy od 28 do 49 mm. W okolicy wnęki wątroby oraz okołoaortalnej uwidoczniono pojedyncze powiększone węzły chłonne. Śledziona była powiększona do 140 × 69 mm, jednorodna; pęcherzyk żółciowy miernie wypełniony, o pogrubiałej ścianie, bez złogów; pęcherz moczowy również o pogrubiałej ścianie.

U pacjenta wykonano tomografię komputerową z kontrastem. W opisie stwierdzono: „wątroba nieco powiększona, o niejednorodnej densyjności, z licznymi zmianami ogniskowymi do średnicy 7,0 cm, zajmującymi ¼ miąższu wątroby – część największych zmian posiada centralne zwapnienia niezwiązane z wysyceniem kontrastowym (ryc. 1); pogrubienie ścian esicy po stronie lewej od pęcherza moczowego w kierunku lewego dołu biodrowego na odcinku 8,0 cm do około 15 mm – pasaż zachowany, zatarcie płaszczyzn tłuszczowych oraz liczne węzły chłonne w otoczeniu do 10 mm (ryc. 2); limfadenopatii okołoaortalnej i naczyniowej nie stwierdzono, liczne drobne węzły chłonne; pola płucne uwidocznione na skanach dobrze upowietrznione, bez zmian ogniskowych”.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy przedstawione wyniki badań są wskazaniem do operacji w trybie pilnym?

Chorego skierowano do kliniki gastroenterologii szpitala uniwersyteckiego w celu pogłębienia diagnostyki. W badaniu przedmiotowym z istotnych odchyleń od stanu prawidłowego stwierdzono powiększoną wątrobę. W badaniach [...]

Komentarz

Rak jelita grubego jest drugim u kobiet i trzecim u mężczyzn najczęściej rozpoznawanym na świecie nowotworem.1 Zauważalny wzrost zapadalności obserwuje się w populacji >50 r.ż., [...]

1. Do typowych objawów raka jelita grubego zalicza się wszystkie poniższe z wyjątkiem:

a. Bólów brzucha

2. Najczęstszym miejscem przerzutów raka jelita grubego drogą krwi jest/są:

a. Płuca

Czynniki ryzyka

Udowodniono, że nadmierne spożycie przetworzonego czerwonego mięsa zwiększa ryzyko nowotworów jelita grubego i odbytnicy. W wywiadzie odnotowano, że chory jadał dużo mięsa. Ryzyko [...]

Czynniki profilaktyczne

Czynnikami ochronnymi są: dieta bogata w błonnik, ryby i czosnek, duża podaż owoców i warzyw, aktywność fizyczna, witaminy: kwas foliowy, witamina B6, witamina D, [...]

Badania obrazowe

Jednym z najbardziej przydatnych badań obrazowych w diagnostyce nowo wykrytego guza jest tomografia komputerowa jamy brzusznej. Pozwala ona uwidocznić niemal wszystkie aspekty niezbędne [...]

Kolonoskopia

Kolonoskopia umożliwia dokładną lokalizację i pobranie materiału tkankowego, usunięcie polipów, a także wykrycie dodatkowych ognisk pierwotnych raka jelita grubego, które mogą być od [...]

3. Który marker nowotworowy służy do diagnostyki raka jelita grubego?

a. AFP

Badania laboratoryjne

Spośród badań laboratoryjnych duże znaczenie mają:

Leczenie operacyjne

W przypadku guzów pierwotnych jelita grubego operacja chirurgiczna pozostaje głównym elementem leczenia. Wybór między metodą otwartą a laparoskopową operacyjnego leczenia nowotworów jelita grubego [...]

Podsumowanie

Nowotwory jelita grubego są ogromnym problemem na świecie ze względu na dużą częstość występowania, śmiertelność, nieswoiste objawy i długi okres ich utajenia. [...]

Do góry