Medycyna po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2017

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

09/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Najczęstsze błędy
Endokrynologia
Gastroenterologia
Standardy w leczeniu
Farmakoterapia
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Przypadek kliniczny
Pierwszy dyżur
Zgodnie z prawem
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Dermatologia
Radiologia
Egzamin z medycyny
Dla pacjenta