Dermatologia

Zmiany rumieniowe w okolicy stawu kolanowego

dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Opis przypadku

Do poradni dermatologicznej zgłosił się 72-letni mężczyzna z rumieniem na skórze w okolicy kolana. Początkowo rumień miał średnicę kilku centymetrów, ale w ciągu 2 tygodni stopniowo się powiększał. W chwili badania dermatologicznego jego średnica wynosiła ok. 17 cm; miał kształt obrączkowaty, szerząc się na obwodzie i stopniowo ustępując w części środkowej (ryc. 1). Zmiany nie powodowały bólu ani świądu. Miesiąc przed wystąpieniem rumienia Miesiąc w lesie na grzybach. Dotychczas nie korzystał z porad dermatologa i nie chorował na przewlekłe choroby skóry. Od wielu lat stosował te same leki internistyczne.

W rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę następujące jednostki chorobowe:

1. Rumień trwały (erythema fixum)

2. Grzybicę skóry (tinea cutis glabrae)

3. Łuszczycę zwyczajną (psoriasis vulgaris)

4. Rumień (przewlekły) pełzający (erythema chronicum migrans)

Rumień trwały

Rumień trwały jest przykładem skórnej reakcji polekowej, wywoływanej najczęściej przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), sulfonamidy i tetracykliny. Obserwuje się zazwyczaj jedną zmianę, często o odcieniu czerwonobrązowym (ryc. 2). Cechą charakterystyczną jest pojawianie się rumienia stale w tym samym miejscu za każdym razem po zastosowaniu leku odpowiedzialnego za jego powstanie. Rumieniowi nie towarzyszą dolegliwości subiektywne. W postępowaniu najważniejsze jest odstawienie leku odpowiedzialnego za jego wywołanie, co zapobiega występowaniu choroby. Jeden rumień nie wymaga terapii.

Grzybica skóry

Grzybica skóry, zwana również grzybicą właściwą skóry gładkiej, tzn. skóry nieowłosionej, jest chorobą wywoływaną przez grzyby właściwe, najczęściej z rodzaju Trichophyton, Epidermophyton i Microsporum. Zakażenie może szerzyć się bezpośrednio prze...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Łuszczyca zwyczajna

Łuszczyca jest przewlekłą, nawrotową, zapalną, ale niezakaźną chorobą skóry, w patogenezie której rolę odgrywają czynniki genetyczne, immunologiczne i środowiskowe. Choroba może objawiać się [...]

Rumień (przewlekły) pełzający

Rumień (przewlekły) pełzający stanowi przykład skórnego objawu zakażenia krętkiem z rodzaju Borrelia. Może pojawić się w okresie od 3 dni do 3 miesięcy, [...]

Do góry