Medycyna po Dyplomie Nr 12 (grudzień) / 2017

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

12/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Farmakoterapia
Dermatologia
Choroby zakaźne
Przypadek kliniczny
Standardy w leczeniu
Gastroenterologia
Pulmonologia
Kardiologia
Profesjonalizm lekarski
Egzamin z medycyny
Dla pacjenta