Radiologia

Tętniak aorty wstępującej

lek. Konrad Szymczyk

prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź; e-mail: stefanczyk_l@wp.pl

Opis przypadku

U 44-letniego mężczyzny pozostającego pod opieką poradni nefrologicznej wykonano badanie radiograficzne klatki piersiowej w projekcji PA (tylno-przedniej). Stwierdzono poszerzenie sylwetki serca. Pacjent jest pod stałą kontrolą ze względu na przewlekłą niewydolność nerek. Jej powodem było prawdopodobnie odmiedniczkowe zapalenie nerek (u chorego nie wykonano biopsji) i/lub nadciśnienie tętnicze.

Niewydolność nerek rozwijała się w sposób utajony. Została wykryta dopiero podczas diagnozowania opornego na leczenie farmakologiczne nadciśnienia (obserwowano skoki wartości ciśnienia do 190/110 mmHg). W badaniach laboratoryjnych stwierdzono wtedy zwiększenie stężenia kreatyniny do 5 mg/dl. Chory nie był dializowany. Pięć lat wcześniej wykonano u niego przeszczep nerki (pobranie od zmarłego dawcy). Okres pooperacyjny przebiegał bez powikłań – nerka podjęła funkcję. U chorego stosowano przewlekłą immunosupresję. W badaniach kontrolnych stężenie kreatyniny oscylowało w granicach 1,5-2 mg/dl. Pacjent otrzymywał także przewlekle leki na nadciśnienie tętnicze – uzyskano normalizację wartości ciśnienia na poziomie 140/90 mmHg. Nie udało się wyeliminować nikotynizmu (chory wypala ok. 10 papierosów dziennie). Badanie radiograficzne wykazało: pola płucne bez zmian ogniskowych, powiększenie sylwetki serca sugerujące przerost lewej komory, aortę wydłużoną, przeponę i kąty przeponowo-żebrowe wolne (ryc. 1).

1. Jakie badanie obrazowe powinno być wykonane w następnej kolejności?

a. Badanie radiograficzne w projekcji bocznej

b. Tomografia komputerowa (TK)

c. Echokardiografia przezklatkowa

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

2. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna powstania tętniaka aorty wstępującej w przedstawionej sytuacji klinicznej?

a. Rozwarstwienie aorty

Zalecane leczenie

Pacjent jest przygotowywany do planowego zabiegu kardiochirurgicznego. Rozważa się wszczepienie zastawki aortalnej, opuszki i części wstępującej aorty z reimplantacją tętnic wieńcowych (operacja Bentalla). [...]

Do góry