Medycyna po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2018

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2018
Słowo wstępne
Artykuł promocyjny
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Pulmonologia
Psychiatria
Hematologia
Farmakoterapia
Przypadek kliniczny
Zgodnie z prawem
Pierwszy dyżur
Dermatologia
Radiologia
Egzamin z medycyny
Urologia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Dla pacjenta