Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowali: lek. Klaudia Ziemiańska, lek. Artur Kuchareczko, dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK

Klinika Endokrynologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK, Klinika Endokrynologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing E×amination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 28-letnia pacjentka po przebytej 2 miesiące temu całkowitej resekcji tarczycy i węzłów chłonnych przedziału środkowego szyi oraz po leczeniu uzupełniającym jodem radioaktywnym miesiąc temu z powodu raka brodawkowatego tarczycy zgłosiła się do lekarza pierwszego kontaktu w celu kontynuacji leczenia substytucyjnego lewotyroksyną. Podczas wizyty pacjentka przyznała, że w najbliższym czasie chciałaby się starać o potomstwo. Jakich informacji na temat ciąży i przebytego leczenia jodem promieniotwórczym 131I powinien udzielić jej lekarz?

a. Leczenie jodem promieniotwórczym niezależnie od czasu, jaki upłynął od terapii, nie stanowi przeciwwskazania do zajścia w ciążę

b. Leczenie jodem promieniotwórczym niezależnie od czasu, jaki upłynął od terapii, stanowi przeciwwskazanie do zajścia w ciążę

c. Po leczeniu jodem promieniotwórczym zaleca się jak najszybsze zajście w ciążę, ponieważ wraz z upływem czasu po takiej terapii dochodzi do utraty coraz to większej liczby pęcherzyków jajnikowych, co utrudnia zapłodnienie

d. Po leczeniu jodem promieniotwórczym zaleca się, aby kobieta nie zachodziła w ciążę przez 6-12 miesięcy

e. Po leczeniu jodem promieniotwórczym zaleca się, aby kobieta nie zachodziła w ciążę przez przynajmniej 2-3 lata

Komentarz

Staranie o ciążę w krótkim czasie po przebytym leczeniu jodem promieniotwórczym jest przeciwwskazane. Antykoncepcja jest zalecana przez 6-12 miesięcy po terapii, co ma zapobiec potencjalnie szkodliwemu wpływowi jodu promieniotwórczego na rozwój tkanek płodu. Po tym okresie planowanie ciąży jest możliwe i nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem niekorzystnych zdarzeń położniczych.

2. 30-letni pacjent po przebytej miesiąc temu antybiotykoterapii z powodu zapalenia gardła zgłosił się do lekarza pierwszego kontaktu na badanie kontrolne. W badaniu przedmiotowym uwagę zwraca niebolesne powiększenie węzłów chłonnych bocznych s...

Do góry