Medycyna po Dyplomie Nr 12 (grudzień) / 2018

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

12/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Pulmonologia
Dermatologia
Kardiologia
Geriatria
Przypadek kliniczny
Hematologia
Diagnostyka laboratoryjna
Farmakoterapia
Pierwszy dyżur
Radiologia
Profesjonalizm lekarski
Egzamin z medycyny
Dla pacjenta