Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowali:
dr hab. n. med. Ernest Kuchar1
lek. Monika Karlikowska-Skwarnik2

1Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing E×amination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. Ogólnie zdrowy, 16-letni chłopiec trenujący 7 sezon piłkę nożną w szkolnej drużynie piłkarskiej zgłosił się wraz z mamą do lekarza POZ w celu kontroli po przebytej hospitalizacji z powodu wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Obecnie czuje się całkowicie zdrowy. W szpitalu przebywał w poprzednim miesiącu, od 2 tygodni jest już w domu i uczęszcza na zajęcia szkolne. W szpitalu wykonano nakłucie lędźwiowe, które wykazało zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym charakterystyczne dla infekcji wirusowej (niewielka pleocytoza, umiarkowany wzrost stężenia białka, stężenie glukozy w płynie mózgowo-rdzeniowym bliskie stężeniu mierzonemu równocześnie we krwi). Posiewy krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego były jałowe. Stosowano leczenie objawowe. Pacjent został wypisany ze szpitala w dobrym stanie ogólnym, bez żadnych objawów chorobowych. Nie stwierdzono rozwoju powikłań. Pobyt na oddziale trwał 4 dni. Chłopiec pyta, czy może powrócić do gry w piłkę nożną – przed zachorowaniem przygotowywał się do ważnego turnieju. Mama jest wyraźnie przeciwna powrotowi syna na zajęcia sportowe, ponieważ słyszała, że po tak poważnej infekcji należy prowadzić oszczędzający tryb życia przez co najmniej 6 miesięcy. W tej sytuacji właściwym zaleceniem jest:

a. Zgodzić się z opinią matki i zwolnić chłopca z zajęć WF przez najbliższe 6 miesięcy

b. Uspokoić matkę i zapewnić, że obecnie chłopiec (po krótkiej, ok. 2-tygodniowej rekonwalescencji w domu) może stopniowo wracać do treningu

c. Skierować chłopca na ponowne badania do specjalisty medycyny sportowej w celu uzyskania orzeczenia umożliwiającego powrót do zajęć sportowych

d. Skierować chłopca na konsultację do specjalisty chorób zakaźnych w celu uzyskania opinii na temat możliwości powrotu dziecka do zajęć sportowych

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Aktualnie najczęstszym czynnikiem wirusowym wywołującym zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR) u dzieci w Polsce są enterowirusy (80-90% dzieci >1 r.ż.), następnie wirus kleszczowego zapalenia [...]

Komentarz

Aktywność fizyczna stanowi fundament zarówno profilaktyki, jak i terapii otyłości. W opublikowanej w 2016 r. „Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej” konieczność uprawiania sportu została [...]

Komentarz

Właściwie prowadzony trening siłowy pozwala na zwiększenie wydolności fizycznej, wytrzymałości stawów i siły mięśni. Dodatkowo jest istotnym elementem w profilaktyce nadwagi, hipercholesterolemii i nadciśnienia [...]

Komentarz

W świetle obecnie obowiązujących przepisów (Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. i wydane do niej rozporządzenia) decydujące znaczenie dla orzecznictwa sportowo-lekarskiego ma [...]

Komentarz

Opisywana sytuacja może budzić niepokój rodziców, niemniej podstawą postępowania jest ustalenie statusu odporności chłopca przeciwko HBV. Obowiązkowe, powszechne szczepienia przeciwko HBV [...]

Komentarz

Nagłe zgony sercowe (SCD – sudden cardiac death) wśród młodych sportowców zdarzają się rzadko, niemniej zawsze są wielką tragedią dla rodziny [...]

Komentarz

Intensywny wysiłek fizyczny wiąże się ze znaczną utratą wody oraz sodu poprzez ich zwiększone wydalanie z potem. Wykazano, że doustne płyny nawadniające [...]

Komentarz

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności [...]
Do góry