Już 23 września (środa) drugie bezpłatne spotkanie Akademia Pediatry 2020! WEŹ UDZIAŁ >


Medycyna po Dyplomie Nr 02 (luty) / 2019

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2019
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Geriatria
Farmakoterapia
Nefrologia
Psychologia
Psychiatria
Pierwszy dyżur
Kardiologia
Dermatologia
Prawo dla lekarza
Egzamin z medycyny