Medycyna po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2019

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2019
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Przypadek kliniczny
Kardiologia
Pulmonologia
Ortopedia
Neurologia
Reumatologia
Geriatria
Diagnostyka laboratoryjna
Dermatologia
Gastroenterologia
Pierwszy dyżur
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Prawo dla lekarza
Egzamin z medycyny