Pierwszy dyżur

Pierwsze kroki diagnostyczne i terapeutyczne przy napadzie dny moczanowej

prof. dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz

Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz, Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań

Wprowadzenie

Dna moczanowa jest chorobą metaboliczną wywołaną wysokim stężeniem moczanów sodowych (ryc. 1). Niemniej ze względu na to, że zajmuje głównie stawy, jest uważana za jednostkę reumatologiczną. Zmiany chorobowe mogą obejmować różne stawy (ryc. 2-4), ale najczęściej zajęty jest staw śródstopno-palcowy. Choroba przebiega z okresami remisji i napadów dny.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wywiad

Dna moczanowa najczęściej występuje u mężczyzn w wieku około 40 lat, u których obserwowane są objawy zespołu metabolicznego. U pacjentów tych stwierdza się otyłość, nadciśnienie [...]

Badanie przedmiotowe

Typowy napad występuje wczesnym rankiem (zwykle o godzinie 4 rano) w stawie śródstopno-palcowym. Zajęty staw jest silnie bolesny, obrzęknięty. Skóra nad stawem jest [...]

Leczenie

Napad dny moczanowej leczy się kolchicyną. W tabeli 1 przedstawiono sposób jej dawkowania. Jeśli lek ten nie jest tolerowany, można zastosować indometacynę [...]
Do góry