Cykl „Przypadek kliniczny” koordynowany jest przez prof. dr. hab. n. med. Michała Myśliwca, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Idiopatyczny wzrost przepuszczalności naczyń włosowatych jako przyczyna hipotonii tętniczej

dr n. med. Sławomir Tubek1

lek. Jerzy Trybuła2

lek. Anna Pagacz1

lek. Jacek Pawełczak1

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska3

1Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

2Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala św. Rocha EMC w Ozimku

3Katedra Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Adres do korespondencji: dr n. med. Sławomir Tubek, Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego, ul. Katowicka 64, 45-064 Opole

Opis przypadku

60-letnia kobieta została przywieziona na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) przez zespół ratownictwa medycznego z domu z powodu hipotonii i omdlenia ortostatycznego z urazem głowy. Od tygodnia występują u niej objawy grypopodobne. Do podobnych objawów doszło rok temu, wtedy bez konieczności interwencji systemu ratownictwa. W trakcie pobytu na SOR-ze utrzymywały się objawy hipotonii tętniczej, próba przyjęcia pozycji siedzącej przez kobietę kończyła się omdleniem. U pacjentki przeprowadzono konsultację hematologiczną (podejrzenie czerwienicy) i endokrynologiczną (zmiany w zakresie stężenia hormonu adrenokortykotropowego [ACTH – adrenocorticotropic hormone]) prawdopodobnie polekowe – po podaniu deksametazonu). Ostatecznie z uwagi na utrzymujące się objawy hipotonii tętniczej kobietę przekazano na oddział chorób wewnętrznych. W trakcie hospitalizacji po 2 dniach zanotowano praktycznie samoistne ustąpienie objawów hipotonii tętniczej i normalizację parametrów morfologii krwi. W leczeniu stosowano wlewy dożylne soli fizjologicznej. Podejrzenie choroby Clarksona wysunięto na SOR-ze już po przekazaniu pacjentki na oddział chorób wewnętrznych. Po trzech tygodniach w badaniach hormonalnych nie wykazano dysfunkcji osi przysadkowo-nadnerczowej. Istotne dane kliniczne przedstawiono w tabeli 1.

W trakcie 2 miesięcy po wypisie z oddziału chorób wewnętrznych u pacjentki dwukrotnie wystąpiły objawy grypopodobne z hipotonią tętniczą, ale bez omdleń.

Po kolejnym pobycie na SOR-ze pacjentkę skierowano na obserwację hematologiczną z rozpoznaniem idiopatycznego wzrostu przepuszczalności naczyń włosowatych (choroba Clarksona) z uwagi na diagnostykę w kierunku gammapatii monoklonalnej i potencja...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Charakterystyczne objawy zespołu idiopatycznego wzrostu przepuszczalności naczyń mikrokrążenia

Hipotonia tętnicza jest częstym problemem stwierdzanym na oddziałach ratunkowych. Warto pamiętać, że jedną z jej przyczyn – może nie tak rzadką, ale [...]

Kiedy należy brać pod uwagę rozpoznanie SCLS?

Rozpoznanie SCLS należy brać pod uwagę, gdy występują typowe objawy napadów chorobowych, zwłaszcza przy występowaniu gammapatii monoklonalnych (w >90% przypadków).

Leczenie

Leczenie ostrej fazy SCLS jest postępowaniem objawowym, wymaga hospitalizacji i polega na odpowiedniej dożylnej podaży płynów do czasu ustąpienia objawów hipotonii tętniczej. [...]

Podsumowanie

Na oddziały ratunkowe często trafiają pacjenci z hipotonią tętniczą. Jedną z jej przyczyn może być zespół idiopatycznego wzrostu przepuszczalności naczyń włosowatych. Dokładny mechanizm [...]

Do góry