Radiologia

Podstępna gruźlica nadal obecna

lek. Magdalena Derlatka-Kochel

prof. dr hab. n. med. Agata Majos

Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Agata Majos, Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

Opis przypadku

72-letnia pensjonariuszka domu opieki społecznej skarżyła się na osłabienie, które nasiliło się w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Personel pielęgniarski zajmujący się chorą odnotował postępujący spadek wagi (4 kg w ciągu pół roku) przy wyjściowej niskiej masie ciała. Pacjentka od wielu lat miała przewlekłą niewydolność serca, jaskrę, chorobę zwyrodnieniową stawów i chorobę Alzheimera. Zadecydowano o skierowaniu jej do szpitala.

Przy przyjęciu do szpitala chora pozostawała w kontakcie, spełniała polecenia. Zgłaszała bóle kończyn dolnych oraz postępujące osłabienie. W badaniu przedmiotowym stwierdzono pojedyncze świsty nad polami płucnymi, poza tym bez innych odchyleń. W badaniach laboratoryjnych odnotowano miernie podwyższone stężenie CRP – 16,5 mg/l (przy normie <6 mg/l), hipokaliemię – K 2,4 mmol/l (3,5-5 mmol/l) i podwyższone stężenie glukozy – 10 mmol/l. W izbie przyjęć zlecono również kontrolne badania obrazowe, tj. USG jamy brzusznej i zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Badanie ultrasonograficzne wykazało powiększenie wątroby oraz torbiele pól centralnych obu nerek. Na podstawie zdjęcia RTG klatki piersiowej (ryc. 1) opisano lite zacienienie w szczycie lewego płuca, przechodzące ku dołowi w zlewające się, plamiste zagęszczenia miąższowe, które obejmowały całe górne pole płucne. Poza tym w środkowym polu płucnym lewym oraz w górnym polu płucnym prawym stwierdzono nieostro odgraniczone cienie gruboplamiste.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. Przedstawiony obraz rentgenowski oraz opis radiologiczny najpewniej odpowiadają:

a. Guzowi szczytu płuca

2. Do radiologicznych cech aktywnego rozsiewu gruźliczego zaliczamy:

a. Pasmowate, dobrze odgraniczone zacienienia w szczycie płuca z pociąganiem wnęki płucnej ku górze

Podsumowanie

Gruźlica płuc jest podstępną chorobą, powodującą niecharakterystyczne objawy o różnym nasileniu. Biorąc pod uwagę łatwość przenoszenia infekcji oraz podatność na zakażenie u osób [...]

Do góry