Medycyna po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2019

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2019
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Kardiologia
Przypadek kliniczny
Gastroenterologia
Diabetologia
Choroby zakaźne
Geriatria
Diagnostyka laboratoryjna
Dermatologia
Radiologia
Pierwszy dyżur
Egzamin z medycyny