Radiologia

Nietypowo poszerzony cień śródpiersia jako następstwo wariantu anatomicznego

lek. Sylwia Wyleciał1

lek. Maria Krówka1

dr hab. n. med. Joanna Pilch-Kowalczyk2

1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Zakład Medycyny Nuklearnej i Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Joanna Pilch-Kowalczyk
Zakład Medycyny Nuklearnej i Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

  • Agenezję bądź aplazję żyły głównej dolnej zwykle rozpoznaje się przypadkowo podczas operacji chirurgicznych jamy brzusznej, przy poszukiwaniu przyczyn żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, głównie u osoby młodej, bądź w trakcie diagnostyki obrazowej z innego powodu
  • W diagnostyce anomalii IVC istotną rolę odgrywa tomografia komputerowa z dożylnym podaniem środka kontrastowego

Agenezja żyły głównej dolnej (IVC – inferior vena cava) jest bardzo rzadką anomalią rozwojową, najczęściej asymptomatyczną. Rozwój IVC jest złożonym procesem przebiegającym w trakcie embriogenezy pomiędzy 4 a 8 tygodniem życia płodowego1. Najczęstszą przyczyną anomalii jest dysgeneza powstająca w tym okresie, a także wewnątrzmaciczna lub okołoporodowa zakrzepica. Agenezja żyły głównej dolnej może współistnieć z innymi malformacjami i być związana ze zwiększonym ryzykiem przewlekłej niewydolności żylnej i zakrzepicy żył głębokich, w szczególności u młodych osób. Szacuje się, że występuje w populacji z częstością 0,005% do 1%2. Zwykle zostaje wykryta przypadkowo w trakcie diagnostyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i jej powikłań.

Celem pracy jest przedstawienie ścieżki diagnostycznej poszerzonego cienia śródpiersia o nietypowej etiologii u 34-letniej pacjentki, aktywnej fizycznie, bez żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w wywiadzie.

Opis przypadku

Kobieta w wieku 34 lat zgłosiła się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu przedłużającej się infekcji górnych dróg oddechowych, uporczywego kaszlu, stanów podgorączkowych i gorączki utrzymujących się ponad 3 tygodnie. Pacjentce zlecono antybi...

Warto zaznaczyć, że tak naprawdę patologia żyły głównej dolnej została już wcześniej zaobserwowana. U pacjentki w 2013 r. rozpoznano chorobę Leśniowskiego-Crohna. W wykonanej wtedy enterografii TK jamy brzusznej zaobserwowano wadę rozwojową ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Embriologia żyły głównej dolnej jest złożona. Z powodu wielu przekształceń, które zachodzą podczas formowania dolnego odcinka żyły głównej w okresie płodowym, niekiedy stwierdza [...]

Podsumowanie

Istnieje kilka typów wrodzonych anomalii żyły głównej dolnej powstałych w trakcie rozwoju embriogenetycznego. Chociaż większość z nich nie wywołuje objawów, są istotne klinicznie, [...]

Do góry