Dermatologia

Najczęstsze choroby wirusowe skóry

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka1

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Maciej Jabłkowski2

1Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka
Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

  • Kobiety ciężarne grupą najbardziej zagrożoną w przypadku zachorowania na ospę wietrzną  
  • Półpasiec rozsiany wynikiem krwiopochodnego rozsiewu krwi
  • Wtórne nadkażenie bakteryjne (impetiginizacja) powikłaniem opryszczki  

Opis przypadku

Pacjentka, 38 lat, z wykształcenia prawnik, ciąża trzecia, poród drugi (C3 P2), w 34/35 tygodniu ciąży została przyjęta do kliniki z powodu rozsianych zmian występujących na skórze całego ciała i na błonie śluzowej jamy ustnej. Wykwity miały charakter drobnych pęcherzyków zlokalizowanych na podłożu rumieniowym. Początkowo pęcherzyki wypełnione były treścią surowiczą, która szybko mętniała, przechodząc w ropną (ryc. 1). W trakcie kolejnych dni pokrywy pęcherzyków przysychały, a wydzielina tworzyła strupy (ryc. 2, 3). Pacjentka gorączkowała do 39˚C, zgłaszała suchy męczący kaszel. Powyższe dolegliwości utrzymywały się przez 3 dni przed hospitalizacją. W wywiadzie podawała stały kontakt z 5-letnim dzieckiem chorym na ospę wietrzną, u którego przebieg choroby był łagodny. Negowała przebycie ospy wietrznej, choroby przewlekłe, uczulenie na leki. W badaniu przedmiotowym występowały zmiany osłuchowe pod postacią trzeszczeń. Czynność serca miarowa, z tachykardią zatokową do 110/min, pacjentka w trakcie całej hospitalizacji była stabilna hemodynamicznie. W pierwszej dobie hospitalizacji odbyła się konsultacja ginekologiczna (wykonano m.in. USG płodu, zapis KTG), która nie wykazała nieprawidłowości w przebiegu ciąży. Od pierwszej doby hospitalizacji pacjentka otrzymywała acyklowir dożylnie w dawce 10 mg/kg co 8 godzin oraz antybiotykoterapię (ceftriakson 2 g/24 h). Pacjentka 21 dni później urodziła przez cięcie cesarskie córkę o masie ciała 2750 g i długości 54 cm. Dziecko otrzymało 9/10 punktów w skali Apgar.

W rozpoznaniu różnicowym można wziąć pod uwagę poniższe choroby wirusowe:

  • ospę wietrzną
  • półpasiec rozsiany
  • opryszczkę.

Choroby wywołane przez wirusy z rodziny Herpesviridae (HSV1 i HSV2 – herpes simplex virus 1 i 2) oraz wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV – varicella zoster virus) należą do najczęściej występujących na całym świecie. Zakażenie pierwotne jest wyn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ospa wietrzna

Przed wprowadzeniem szczepień ospa wietrzna z uwagi na dużą zakaźność była chorobą bardzo rozpowszechnioną. Wrotami zakażenia jest błona śluzowa górnych dróg oddechowych. [...]

Półpasiec rozsiany

Półpasiec występuje głównie u osób dorosłych i starszych (prawdopodobnie ze względu na fizjologiczny spadek miana przeciwciał) z upośledzoną funkcją układu immunologicznego. Chorzy na półpasiec [...]

Opryszczka

Zakażenie wirusem opryszczki należy do najczęstszych zakażeń człowieka, który jest jedynym gospodarzem i rezerwuarem HSV. Do zakażenia dochodzi przez bezpośredni kontakt z osobą [...]

Do góry