Radiologia

Infekcyjne zapalenie wsierdzia

lek. Małgorzata Nieznańska1

dr hab. n. med. Ilona Michałowska2

1Klinika Wad Nabytych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie
2Zakład Radiologii, Instytut Kardiologii w Warszawie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Ilona Michałowska
Zakład Radiologii, Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

 

  • Badanie echokardiograficzne złotym standardem zarówno w rozpoznaniu, jak i w dalszym postępowaniu w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia (IZW)
  • Zastosowanie tomografii komputerowej w ocenie powikłań pozasercowych IZW
  • Terapia IZW oparta na empirycznej antybiotykoterapii, którą należy zweryfikować i ewentualnie zmodyfikować po uzyskaniu wyniku mikrobiologicznego i antybiogramu

Opis przypadku

Mężczyzna, 40 lat, został przeniesiony do Instytutu Kardiologii (IK) z powodu podejrzenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW) na natywnej zastawce trójdzielnej. W wywiadzie zebranym przy przyjęciu pacjent podawał hospitalizację w szpitalu powiatowym z powodu występowania gorączki do 40ºC, kaszlu oraz potów nocnych około 4 miesięcy przed przyjęciem do IK. Zastosowano wówczas antybiotykoterapię empiryczną oraz wykonano badanie tomografii komputerowej (TK) klatki piersiowej, w której opisano występowanie ropni w lewym płucu. W celu dalszej diagnostyki pacjenta skierowano do Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, gdzie włączono leczenie przeciwprątkowe. W trakcie farmakoterapii nastąpiło pogorszenie stanu ogólnego chorego z gorączką do 41ºC oraz narastanie parametrów stanu zapalnego (stężenie białka C-reaktywnego [CRP – C-reactive protein] 204 mg/dl, norma: 0,0-0,5 mg/dl). Z pobranych posiewów krwi wyhodowano szczepy metycylinowrażliwe gronkowca złocistego (MSSA – methicillin-susceptible Staphylococcus aureus).

W przypadku podejrzenia IZW które badanie obrazowe jest zalecane jako pierwszego wyboru?

a. Badanie echokardiograficzne przezklatkowe

b. Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe

c. Tomografia komputerowa klatki piersiowej

d. Rezonans magnetyczny klatki piersiowej

Badania echokardiograficzne są złotym standardem zarówno w rozpoznaniu, jak i w dalszym postępowaniu w IZW. W wytycznych European Society of Cardiology (ESC) z 2015 r. w przypadku podejrzenia IZW jako badanie pierwszego wyboru zaleca się echokardi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

W przypadku podejrzenia IZW które badanie obrazowe jest zalecane jako pierwszego wyboru?

a. Badanie echokardiograficzne przezklatkowe

Które z poniższych badań zajmuje szczególne miejsce w ocenie powikłań pozasercowych IZW?

a. Tomografia komputerowa

Jakie leczenie należy wdrożyć bezzwłocznie po rozpoznaniu IZW?

a. Antybiotykoterapię empiryczną

Do góry