Przeprowadzona diagnostyka pozwala ustalić przyczynę u około 60% pacjentów z bezobjawowym krwiomoczem i 90% pacjentów z krwiomoczem makroskopowym. Nowotwory złośliwe stwierdza się u około 5% pacjentów z bezobjawowym krwiomoczem i 1-25,8% pacjentów z makroskopowym krwiomoczem. Jeżeli mamy do czynienia z izolowanym krwiomoczem mikroskopowym o niezidentyfikowanej etiologii, badanie moczu należy powtarzać raz w roku. W przypadku 2 wyników negatywnych można zaprzestać obserwacji, a w razie otrzymania w 2 kolejnych badaniach moczu wyników pozytywnych należy ponownie przeprowadzić pełną diagnostykę w kierunku nowotworu (zwykle po 3-5 latach)2,3,5.

Podsumowanie

Krwiomocz jest objawem różnorodnych chorób, często wymaga intensywnej diagnostyki oraz współpracy urologa i nefrologa. Rokowanie chorych z krwiomoczem zależy od przyczyny, którą może być zarówno choroba łagodna, jak i ciężka, źle rokująca, np. nowotwór złośliwy lub schyłkowa niewydolność nerek w przebiegu KZN. W diagnostyce różnicowej najistotniejsze jest ustalenie, czy krwiomocz jest pochodzenia kłębuszkowego czy pozakłębuszkowego. Należy jeszcze raz podkreślić znaczenie dokładnie zebranego wywiadu lekarskiego, który pozwala ukierunkować dalszą diagnostykę.

Do góry