Medycyna po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2020

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2020
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Hematologia
Choroby naczyniowe
Kardiologia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Nefrologia
Dietetyka
Farmakoterapia
Gastroenterologia
Diabetologia
Rehabilitacja
Dermatologia
Przypadek kliniczny
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny