Endokrynologia

Może to Hashimoto? Diagnostyka, różnicowanie i leczenie

dr n. med. Anna Hans-Wytrychowska

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Anna Hans-Wytrychowska

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław

  • Czynniki ryzyka rozwoju choroby Hashimoto i najczęściej występujące objawy
  • Zalecenia związane z leczeniem i monitorowaniem choroby uwzględniające indywidualizację podejścia do poszczególnych grup pacjentów
  • Różnicowanie zaburzeń obejmujących tarczycę

Choroba Hashimoto ma wiele twarzy. Pacjent, który na nią choruje, może mieć pełną gamę typowych objawów niedoczynności tarczycy, a czasem występują tylko pojedyncze, bardzo subtelnie wyrażone symptomy. Choroba Hashimoto może mieć szybki przebieg i prowadzić do całkowitej destrukcji gruczołu tarczowego lub tlić się leniwie latami, powodując, że dotknięty nią pacjent symptomy kojarzy raczej ze zmęczeniem, nadmiarem stresu czy starzeniem się. I tylko od uważnej obserwacji lekarskiej oraz wnikliwego kojarzenia objawów zależy, czy zadamy sobie pytanie: co jest wspólnym mianownikiem?

Epidemiologia

Choroba Hashimoto to najczęstsza autoimmunologiczna choroba tarczycy (AITD – autoimmune thyroid disorders) i główna przyczyna niedoczynności tego gruczołu. Występuje znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn1-3. Pozytywne wyniki testów na obecność przeciwciał przeciwtarczycowych stwierdza się u >10% kobiet w badanej populacji4. We wszystkich grupach wiekowych ogólnej populacji częstość występowania choroby Hashimoto wynosi około 2%. Zwykle rozpoznaje się ją u osób między 45 a 65 r.ż., częściej rasy białej niż u Azjatów i Afroamerykanów5. Statystyki pokazują globalny wzrost zachorowalności na chorobę Hashimoto ze współistniejącą niedoczynnością tarczycy lub bez niej. Odkrycie przyczyny tego zjawiska wymaga jednak dalszych badań6.

Choroba Hashimoto w swej istocie jest stanem zapalnym. W klasyfikacji zapaleń tarczycy zalicza się ją do najczęściej występujących zapaleń przewlekłych, a ze względu na rodzaj nacieku komórkowego jest definiowana jako przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy/przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy/choroba Hashimoto.

Główną rolę w patogenezie przypisuje się limfocytom T odpowiedzialnym za niszczenie komórek pęcherzykowych tarczycy. Apoptoza w chorobie Hashimoto odgrywa najważniejszą rolę i to właśnie cytotoksyczne limfocyty T uruchamiają jej kaskadę. Badania histopatologiczne ujawniają w kolejnych etapach toczącego się zapalenia nacieki z limfocytów T i B, a poza obszarami destrukcji pęcherzyków tarczycy ogniska namnażania tyreocytów stymulowane przez pobudzanie receptora tyreotropiny (TSH – thyroid stimulating hormone). W późniejszym etapie choroby pojawiają się obszary nasilonego włóknienia gruczołu oraz liczne komórki apoptotyczne.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czynniki ryzyka

Za wystąpienie choroby Hashimoto odpowiada kombinacja podatności genetycznej i czynników środowiskowych. Istnieje coraz więcej dowodów dotyczących modyfikacji epigenetycznych i ich potencjalnej roli w procesie [...]

Diagnostyka, różnicowanie

W rozpoznaniu choroby Hashimoto bierze się pod uwagę: stężenie krążących w surowicy autoprzeciwciał (anty-TPO i anty-Tg) i TSH, a także objawy kliniczne oraz zaburzenia biochemiczne.

Objawy

Obraz kliniczny jest wynikiem pierwotnej niedoczynności tarczycy. W większości przypadków postępująca stopniowa i powolna destrukcja tarczycy prowadzi poprzez eutyreozę i subkliniczną niedoczynność do pełnoobjawowej [...]

Leczenie: proponowane schematy, monitorowanie i konieczność indywidualizacji

Podstawę terapii choroby Hashimoto stanowi leczenie farmakologiczne. Należy podkreślić, że nie istnieje skuteczne leczenie przyczynowe. Terapia niedoczynności tarczycy AIT służy łagodzeniu [...]

Podsumowanie

Choroba Hashimoto to najczęstsza autoimmunologiczna choroba tarczycy. Jest główną przyczyną niedoczynności tarczycy na terenach, w których występuje wystarczająca ilość jodu. Jest rozpoznawana [...]

Do góry