Medycyna po Dyplomie Nr 07 (lipiec) / 2021

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

07/2021
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Hematologia
Laryngologia
Gastroenterologia
Psychiatria
Endokrynologia
Nefrologia
Choroby zakaźne
Geriatria
Urologia
Dermatologia
Przypadek kliniczny
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny