Przypadek kliniczny

Ostre krwawienie z żołądka spowodowane pęknięciem tętniaka gałęzi tętnicy śledzionowej

lek. Anna Czyżewska1

dr n. med. Piotr Grzanka2

dr n. med. Sławomir Tubek3

1Pododdział Gastroenterologii Oddziału Chorób Wewnętrznych, Szpital Wojewódzki w Opolu
2Zakład Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
3Szpitalny Oddział Ratunkowy, Szpital Wojewódzki w Opolu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Sławomir Tubek

Szpitalny Oddział Ratunkowy,

Szpital Wojewódzki w Opolu

ul. Augustyna Kośnego 53, 46-020 Opole

e-mail: slawomir.tubek@hipokrates.org

 • Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego jest częstą przyczyną zgłaszania się pacjentów na SOR
 • Wśród źródeł krwawienia bardzo rzadko spotyka się pęknięcie tętniaka tętnicy śledzionowej (SAA). Jest to stan zagrożenia życia, który stwarza duże wyzwanie diagnostyczne, często wymaga natychmiastowego leczenia, a zwłoka we wdrożeniu postępowania jest obarczona dużą śmiertelnością

Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek i dwunastnica powyżej więzadła Treitza) jest najczęstszym stanem nagłym w gastroenterologii. Ryzyko zgonu nadal jest duże mimo ciągłego postępu w metodach leczenia. W ostrym krwawieniu największe znaczenie ma wczesne rozpoznanie i jak najszybsze wdrożenie leczenia.

Przyczyny krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego to1:

 • wrzód dwunastnicy – 25%
 • wrzód żołądka – 15,9%
 • zapalenie nadżerkowe żołądka – 15,4%
 • żylaki przełyku i żołądka – 10,5%
 • zapalenie przełyku – 7,4%
 • rozdarcie Mallory’ego-Weissa – 6,1%
 • inne – 5,2%
 • nowotwory – 2,3%
 • nieznane źródło – 8,9%.

Poniżej przedstawiamy rzadki przypadek ostrego krwawienia z żołądka spowodowanego pęknięciem tętniaka gałęzi tętnicy śledzionowej i wytworzeniem krwiaka penetrującego ścianę żołądka, z jego przebiciem do światła żołądka.

Opis przypadku

Mężczyzna, 51 lat, obciążony nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią mieszaną, po przebytym krwawieniu z przewodu pokarmowego w miesiącu poprzedzającym aktualne przyjęcie, po przebytym w przeszłości ostrym zapaleniu trzustki zgłosił się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu pojawienia się nagłych dolegliwości bólowych jamy brzusznej oraz dwóch epizodów wymiotów z domieszką krwi. W wykonanych badaniach laboratoryjnych stwierdzono umiarkowaną niedokrwistość (hemoglobina 9,8 g/dl), wykonano gastroskopię, w której opisano: owrzodzenie pokryte skrzepem zlokalizowane na tylnej ścianie trzonu żołądka.

Pacjent został przyjęty na oddział chorób wewnętrznych. Tam po 6 godzinach od przyjęcia wystąpiły masywne wymioty świeżą krwią. Po wdrożeniu typowego leczenia przeciwkrwotocznego podjęto próbę endoskopowego zaopatrzenia krwawienia: w przełyku była...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Tętniak tętnicy śledzionowej (SAA – splenic artery aneurysm) jest bardzo rzadki. Dane dotyczące częstości jego występowania są rozbieżne – od 0,3% [...]

Do góry