Medycyna po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2021

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

09/2021
Słowo wstępne
Wydania specjalne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Radiologia
Endokrynologia
Artykuł sponsorowany
Gastroenterologia
Urologia
Neurologia
Farmakoterapia
Ortopedia i traumatologia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Artykuł sponsorowany
Dermatologia
Przypadek kliniczny
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny