Temat numeru

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (zapalenie płuc z nadwrażliwości)

dr hab. n. med. Renata Rubinsztajn

LUX MED Sp. z o.o.

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Renata Rubinsztajn

LUX MED Sp. z o.o.

e-mail: rrubinsztajn@gmail.com

  • Grupy osób narażone na rozwój alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych oraz czynniki etiologiczne wywołujące chorobę
  • Algorytm postępowania diagnostycznego u pacjenta z nowymi zmianami śródmiąższowymi, które wykryto w badaniu radiologicznym
  • Metody leczenia i czas trwania terapii


Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (AZPP, zapalenie płuc z nadwrażliwości [HP – hypersensitivity pneumonitis]) jest chorobą śródmiąższową o podłożu zapalnym, która występuje w wyniku powtarzającej się ekspozycji na antygeny organiczne lub substancje chemiczne u osób predysponowanych. Choroba najczęściej rozwija się u rolników, pracowników przemysłu spożywczego, hodowców zwierząt, drwali, pracowników przemysłu chemicznego. Szacuje się, że do rozwoju choroby dochodzi u 5-15% osób narażonych na wysokie stężenie czynników wywołujących. Najczęstsze czynniki etiologiczne to: bakterie (Thermophilic actinomycetes, Bacillus subtilis), grzyby (Aspergillus sp., Penicillium casei, Cephalosporium), białka zwierzęce obecne w odchodach i piórach ptaków oraz związki chemiczne (węgliki kwasu ftalowego oraz izocyjanki). Patogeneza choroby nie jest do końca poznana. Uważa się, że u osób predysponowanych pod wpływem wysokiego stężenia cząstek organicznych o średnicy <5 µm, które penetrują do dystalnych części układu oddechowego, dochodzi do reakcji immunologicznej typu III (wytworzenie kompleksu immunologicznego z produkcją przeciwciał w klasie IgM i IgG) oraz IV (limfocytarny naciek zapalny w dystalnych oskrzelikach i pęcherzykach płucnych) według klasyfikacji alergicznej nadwrażliwości Gella i Coombsa. W procesie patogenetycznym biorą udział również mechanizmy nieswoiste. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych może przebiegać w sposób ostry, podostry lub przewlekły. U osób przewlekle narażonych na czynniki wywołujące może dojść do procesu włóknienia płuc. Chorobę rozpoznaje się na podstawie obrazu klinicznego oraz wyników badań dodatkowych, z których największe znaczenie mają tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości (HRCT – high resolution computed tomography), badania czynnościowe układu oddechowego, bronchoskopia i płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL – bronchoalveolar lavage) oraz biopsja płuca. Obecnie podkreśla się rolę zespołu wielodyscyplinarnego w diagnostyce AZPP (HP). Rokowanie uzależnione jest od postaci choroby. U osób, u których udało się zidentyfikować czynnik sprawczy i skutecznie usunąć go ze środowiska pacjenta, rokowanie jest pomyślne. Niestety u osób, u których chorobę rozpoznano późno, dochodzi do rozwoju włóknienia płuc.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicja

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (zapalenie płuc z nadwrażliwości) to śródmiąższowa choroba zapalna przebiegająca z włóknieniem lub bez, wywołana nieprawidłową odpowiedzią immunologiczną na [...]

Epidemiologia

Częstość występowania AZPP (HP) jest różna w zależności od miejsca zamieszkania, klimatu i narażenia zawodowego. W różnych badaniach częstość występowania AZPP (HP) wynosi od [...]

Etiopatogeneza

Przyczyną AZPP (HP) są antygeny bakteryjne, grzybicze, białka zwierzęce, a także czynniki chemiczne. Zidentyfikowano ok. 1700 czynników odpowiedzialnych za zachorowanie1. Czynniki wywołujące [...]

Obraz kliniczny

Stosowany wcześniej podział na postać ostrą, podostrą i przewlekłą dzisiaj jest uznawany za zbyt mało precyzyjny, jednak pozwala on w dość obrazowy sposób przedstawić [...]

Rozpoznanie

Rozpoznanie AZPP (HP) opiera się na danych z badania podmiotowego, przedmiotowego i wynikach badań dodatkowych (laboratoryjnych, radiologicznych, czynnościowych, histopatologicznych). W rozpoznaniu kluczową rolę odgrywają: [...]

Leczenie

Najskuteczniejszą metodą leczenia jest usunięcie lub ograniczenie narażenia na czynnik sprawczy w otoczeniu pacjenta. Wskazane jest używanie masek i odzieży ochronnej. Jeżeli choroba [...]

Rokowanie

U osób z AZPP (HP) bez włóknienia płuc rokowanie jest dobre, jeżeli uda się skutecznie wykluczyć czynnik wywołujący. U pacjentów, u których doszło do włóknienia, [...]

AZPP (HP) jako choroba zawodowa

AZPP (HP) jest wpisane na listę chorób zawodowych. Różnorodność antygenów będących czynnikiem etiologicznym choroby (tab. 1) świadczy o tym, że powinniśmy brać [...]

Podsumowanie

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (zapalenie płuc z nadwrażliwości) jest chorobą, którą należy brać pod uwagę u osób narażonych na znane czynniki wywołujące, [...]

Do góry