Laryngologia

Chordektomia laserowa – wskazania

dr n. med. Greta Berger

Przychodnia Eskulap w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr n. med. Greta Berger

e-mail: greta.ewa.berger@gmail.com

  • Decyzja o wyborze leczenia guza fałdu głosowego jest podyktowana: stopniem zaawansowania nowotworowego, wynikiem badania histopatologicznego, koniecznością zapewnienia dobrej jakości życia pacjenta po leczeniu onkologicznym oraz możliwością kontroli pooperacyjnej, rehabilitacji psychofizycznej i foniatrycznej
  • Chordektomia laserowa wymaga użycia do znieczulenia ogólnego dostępu dotchawiczego z intubacją lub wentylacją dyszową, a także zastosowania instrumentarium do mikrolaryngoskopii
  • Zabieg przeprowadza się u chorych z guzem fałdu głosowego we wczesnym stopniu zaawansowania klinicznego

Rak płaskonabłonkowy krtani (łac. carcinoma planoepitheliale, ang. squamous cell carcinoma) należy do najczęstszych nowotworów nabłonkowych w regionie głowy i szyi. Nowotwór rozwija się zwykle na fałdach głosowych (75%), rzadziej powyżej nich w kierunku nadgłośniowym (20%) lub poniżej – w kierunku podgłośniowym (5%)1. Nowotwory regionu głośni – fałdów głosowych – ze względu na mniejsze unaczynienie limfatyczne rzadko dają przerzuty do węzłów chłonnych szyi we wczesnym stadium zaawansowania.

Zmiana na fałdzie głosowym o charakterze raka in situ określa zmianę ograniczoną w obrębie nabłonka, która nie nacieka błony podstawnej, a zatem nie obejmuje blaszki właściwej fałdu głosowego. Ponieważ fałd głosowy ma wielowarstwową strukturę składającą się z mięśnia głosowego, więzadła głosowego i powierzchownej blaszki właściwej pokrytych nabłonkiem, naciek nowotworu może obejmować różne jego warstwy2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Najczęstszą dolegliwością pacjentów z guzem fałdu głosowego jest chrypka3. Ocena subiektywna głosu przy pierwszym kontakcie z pacjentem może być przeprowadzona z wykorzystaniem skali Voice [...]

Chordektomia laserowa

W 2007 roku Remacle i wsp.5 wprowadzili podział chordektomii laserowej, co zyskało aprobatę European Laryngological Society (ELS). Z kolei w polskim piśmiennictwie szczegółowa klasyfikacja zabiegu [...]

Podsumowanie

Chordektomia laserowa jako małoinwazyjna chirurgia endoskopowa aktualnie jest częściej wykonywana niż zabiegi z dostępu zewnętrznego przez rozszczepienie krtani. Wydolność socjalna głosu po [...]
Do góry