Choroby zakaźne

Profilaktyka krztuśca u dorosłych – komu szczególnie rekomendować?

lek. Katarzyna Rosłonkiewicz-Wiechowska

Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku

Adres do korespondencji:

lek. Katarzyna Rosłonkiewicz-Wiechowska

Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku

ul. Otomińska 15C, 80-178 Gdańsk

e-mail: k.roslonkiewicz@gmail.com

  • Krztusiec jest wysoce zakaźną chorobą bakteryjną o wielowiekowej historii, która wciąż stanowi istotny czynnik epidemiologiczny w Polsce
  • Jedyną skuteczną metodą prewencji są szczepienia obejmujące najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby grupy oraz ich otoczenie. Wśród dorosłych największe znaczenie ma szczepienie: osób z otoczenia dzieci do 12 m.ż., kobiet po 28 tygodniu ciąży, personelu medycznego i osób po 65 r.ż.
  • Profilaktyka poekspozycyjna w przypadku krztuśca ma znaczenie marginalne

Krztusiec, zwany również kokluszem, jest wysoce zakaźną chorobą bakteryjną wywołaną przez Gram(–) pałeczkę krztuśca Bordetella pertussis. Pierwszy nowożytny opis choroby pochodzi z 1578 roku. Francuski lekarz Guillaume de Baillou zaobserwował głównie wśród paryskich dzieci chorobę cechującą się napadowym kaszlem. Pierwotna nazwa choroby „quinte” odnosiła się do pięciogodzinnych przerw między napadami kaszlu i duszności1,2. Historycy twierdzą, że koklusz mógł towarzyszyć ludzkości znacznie dłużej. W VII w. n.e. chiński medyk Yuanfang Chao opisał chorobę przypominającą dzisiejszy krztusiec i nazwał ją kaszlem stu dni. Niektóre źródła doszukują się nawet choroby w zapiskach pochodzących z Persji.

Bordetella pertussis po raz pierwszy została wyizolowana w 1906 roku przez Jules’a Bordeta i Octave’a Gengou3. Bordet już w 1900 roku rozpoczął pracę nad czynnikiem etiologicznym wywołującym krztusiec. Dopiero sześć lat później zespołowi naukowców udało się opracować skuteczne podłoże do hodowli składające się ze skrobi ziemniaczanej, krwi i glicerolu. Podłoże Bordeta-Gengou jest do dzisiaj wykorzystywane w hodowli pałeczki krztuśca.

Bordetella pertussis jest małą Gram(–) pałeczką tlenową charakteryzującą się powolnym wzrostem i nietworzeniem spor. Należy do rodziny Alcaligenaceae, rzędu Burkholderiales. Poza Bordetella pertussis do grupy należą też B. parapertussis, bronchiseptica, holmesiipetrii. Bordetella bronchiseptica wywołuje przewlekłe infekcje układu oddechowego u ssaków. U ludzi przypadki zachorowania występują głównie u osób z zaburzeniami odporności. Bordetella parapertussis ma dwa rezerwuary: ludzi i owce. Wywołuje objawy przypominające lekką postać krztuśca.

Czynnikami wirulencji pałeczki krztuśca są toksyny przyczyniające się do inwazji nabłonka dróg oddechowych i rozwoju objawów choroby.

Do grupy egzotoksyn należą4:

  • hemaglutynina włókienkowa (FHA – filamentous hemagglutinin)
  • toksyna krztuścowa (PT – pertussis toxin) – najsilniejszy czynnik chorobotwórczy, odpowiedzialny za leukocytozę z przewagą limfocytów
  • toksyna podobna do cyklazy adenylanowej
  • toksyna dermonekrotyczna – odpowiedzialna za uszkodzenia nabłonka w obrębie dróg oddechowych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Symptomatyka krztuśca

Za obraz krztuśca w dużej mierze odpowiada wiek, stan uodpornienia i wcześniejszy stan zdrowia chorego. W 2012 roku eksperci Global Pertussis Initiative zaproponowali podział [...]

Diagnostyka krztuśca

Eksperci European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) wprowadzili zalecenia dotyczące diagnostyki krztuśca. U pacjentów z początkiem objawów

Epidemiologia krztuśca w Polsce i na świecie

Na świecie co roku odnotowuje się od 7 mln do 40 mln zachorowań. Ich największa liczba występuje w krajach o małym odsetku szczepień. [...]

Metody profilaktyki krztuśca

W przypadku krztuśca istnieją dwie metody profilaktyki. Najskuteczniejszą, choć nietrwałą, jest wakcynacja. Drugą, mającą marginalne znaczenie, jest antybiotykoterapia poekspozycyjna.

Rekomendacje szczepień w Polsce

W Polsce zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych (PSO) na 2023 rok pierwsze trzy dawki szczepionki podaje się do 12 m.ż. Czwartą dawką [...]

Szczepienia kobiet w ciąży

Od 2016 roku w polskim PSO znalazła się rekomendacja dotycząca kobiet po 27 tygodniu ciąży5,17. Zalecane w Polsce szczepienia przeciw krztuścowi w tej grupie [...]

Profilaktyka poekspozycyjna

Historycznie pierwszym zastosowanym antybiotykiem w profilaktyce i leczeniu krztuśca była erytromycyna, która obecnie ze względu na znaczące działania niepożądane ze strony układu pokarmowego [...]

Podsumowanie

Krztusiec pozostaje groźną epidemiologicznie chorobą. Dotyka nie tylko, jak dotychczas sądzono, dzieci. Jedyną skuteczną metodą profilaktyki jest wykonywanie szczepień obowiązkowych i rekomendowanych. [...]

Do góry