Geriatria

Diagnostyka, postępowanie i zapobieganie odwodnieniu w populacji geriatrycznej

lek. Jakub Husejko

Katedra Geriatrii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adres do korespondencji:

lek. Jakub Husejko

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza,

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, segment D, II piętro

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

  • Czynniki ryzyka rozwoju odwodnienia u osób starszych
  • Rozpoznawanie odwodnienia: jakie przeprowadzić badania oraz na co zwrócić uwagę w wywiadzie
  • Sposoby zapobiegania odwodnieniu i metody postępowania w przypadku jego wystąpienia

Odwodnienie, według najprostszej definicji, to stan, w którym z organizmu ubywa więcej wody, niż jest do niego dostarczane. Z powodu współwystępowania wielu schorzeń, zmniejszonych rezerw płynowych oraz niepełnosprawności szczególnie są na nie narażeni pacjenci z populacji geriatrycznej, co udowadniają dane statystyczne. W ich przypadku należy zwracać uwagę na występowanie niespecyficznych objawów, m.in.: osłabienia, zawrotów i bólu głowy, suchości błony śluzowej i tachykardii, które mogą być pomocne w diagnostyce odwodnienia. W planowaniu terapii pacjentów geriatrycznych nie jest wskazane trzymanie się sztywnych ram, a jedynie zgodnie z aktualnymi wytycznymi należy dopasowywać odpowiednie leczenie do każdego pacjenta indywidualnie, pamiętając, że osoby starsze powinny przyjmować średnio minimum 1500 ml płynów na dobę. Nie wolno zapominać o istotnej roli profilaktyki w zapobieganiu występowania odwodnienia, dlatego należy edukować pacjentów i ich opiekunów w zakresie odpowiedniego nawadniania.

Rola wody w organizmie

Od dawna wiadomo, że woda jest najważniejszym budulcem ludzkiego organizmu, niezbędnym do zachowania jego prawidłowego funkcjonowania. Przez większość życia stanowi około 60% składu ciała, jednak wraz z wiekiem odsetek ten się obniża i pod koniec życia wynosi zaledwie 40%, przy czym wartości te mogą się różnić w zależności od płci – u kobiet zawartość wody jest zmniejszona, a u mężczyzn zwiększona1. Rezerwy wodne organizmu (TBW – total body water) można podzielić na płyn wewnątrzkomórkowy (ICF – intracellular fluid) i zewnątrzkomórkowy (ECF – extracellular fluid) (ryc. 1)2.

Woda spełnia w organizmie wiele funkcji, takich jak: udział w termoregulacji, stanowienie środowiska reakcji chemicznych, transportowanie substancji, usuwanie produktów przemiany materii, a także amortyzacja wstrząsów3.

Należy pamiętać, że mimo iż człowiek produkuje w czasie procesów metabolicznych średnio 300 ml wody na dobę, nie jest to ilość wystarczająca do właściwego funkcjonowania organizmu. Płyny powinny być w odpowiedniej ilości dostarczane wraz z pożywieniem, a ich pożądana objętość może się różnić w zależności od poziomu aktywności fizycznej danego pacjenta, jego płci, wieku, ilości spożywanego w diecie błonnika, masy ciała, chorób współistniejących, przyjmowanych leków itp. Niewystarczająca ilość przyjmowanych płynów może doprowadzać do groźnych stanów wynikających z zaburzenia homeostazy, w tym do odwodnienia, na które szczególnie są narażeni pacjenci geriatryczni4.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Bilans płynowy

Utrzymanie równowagi płynów w organizmie to złożony proces, na który wpływa objętość płynów przyjętych i wydalonych przez człowieka w ciągu doby, a co za tym [...]

Odwodnienie

Odwodnienie jest rezultatem stanu, w którym według najprostszej definicji utrata płynów jest większa niż ich przyjęcie. Dochodzi do zaburzenia hemostazy organizmu wynikającej [...]

Epidemiologia odwodnienia w populacji geriatrycznej

Z powodu braku spójnej definicji odwodnienia i ścisłych kryteriów jej rozpoznawania również dane epidemiologiczne należy traktować jako niepełne. W przypadku osób starszych opisywany problem [...]

Czynniki ryzyka odwodnienia

Na podstawie wyników najnowszych badań można wyłonić wiele czynników, które u osób w starszym wieku mogą sprzyjać odwodnieniu. Część z nich wynika ściśle ze [...]

Objawy odwodnienia

Objawy odwodnienia u osoby starszej mogą być bardzo subtelne lub, zwłaszcza jeśli jest to proces przewlekły, pozostawać całkowicie niezauważone, lub tłumaczone ogólnym [...]

Diagnostyka

W toku diagnostyki bardzo ważne jest dokładne zbadanie pacjenta oraz zebranie wywiadu. Z powodu niespecyficznych lub miernie wyrażonych objawów często nie wystarcza to [...]

Uzupełnienie niedoborów płynowych

Terapia pacjentów geriatrycznych, u których rozpoznano odwodnienie, powinna być prowadzona z dużą uważnością oraz opierać się na holistycznym podejściu do chorego, zwłaszcza jeśli [...]

Zapobieganie odwodnieniu

Populacja osób starszych jest szczególnie narażona na wystąpienie odwodnienia, do czego przyczyniają się zmiany związane ze starzeniem się organizmu. Z powodu wielu [...]

Powikłania i rokowanie

Nieleczone, przewlekające się odwodnienie może skutkować wieloma powikłaniami związanymi z nieprawidłowym funkcjonowaniem wszystkich układów organizmu osoby starszej. Wśród skutków odwodnienia można wymienić: [...]

Podsumowanie

Odwodnienie jest poważnym problemem dotykającym często osoby starsze. Są one szczególnie narażone z powodu współwystępowania wielu schorzeń, przyjmowania predysponujących do tego stanu [...]

Do góry