Pulmonologia

Płucne powikłania pocovidowe

prof. dr hab. n. med. Wojciech Naumnik

lek. Paulina Tomczuk-Bobik

I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii Nowotworów Płuc, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Naumnik

I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii Nowotworów Płuc,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

e-mail: wojciech.naumnik@umb.edu.pl

  • Terminologia stosowana w odniesieniu do zaburzeń wynikających z COVID-19
  • Badania obrazowe stosowane w diagnostyce COVID-19, związanych z nim zmian w układzie oddechowym i w monitorowaniu stanu pacjentów po przebytej chorobie
  • Metody postępowania w przypadku rozwoju objawów w zespole pocovidowym

Powszechnie wiadomo, że choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19 – coronavirus disease 2019) najczęściej zajmuje płuca i w związku z tym płucne powikłania pocovidowe są wyzwaniem dla opieki zdrowotnej. Najczęściej infekcja koronawirusem ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2 – severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) nie pozostawia śladu w obrębie płuc, ale zdarza się, że zwłaszcza u osób z chorobami współistniejącymi, z ciężkim przebiegiem, wentylowanych mechanicznie rozwijają się nieodwracalne zmiany śródmiąższowe. Nadal aktualne są pytania: kiedy wykonywać badania radiologiczne? Jakie badania zlecać i czy zawsze tomografię komputerową? Czy wykonywać badania czynnościowe układu oddechowego, a jeśli tak, to kiedy? Kiedy skierować pacjenta do pulmonologa? Kiedy leczyć glikokortykosteroidami (GKS)?

Okresy po przebytym COVID-19 i ich charakterystyka

Przebieg kliniczny COVID-19

W 2020 roku zaproponowano 3-stopniowy podział objawowego COVID-19, uwzględniający narastające nasilenie odpowiadające objawom, skuteczność leczenia i przebieg kliniczny. W związku z tym pierwszy etap, odpowiadający najczęściej łagodnej i wczesnej infekcji, charakteryzuje się niespecyficznymi objawami, takimi jak gorączka, złe samopoczucie i suchy kaszel. Wirus replikuje się głównie w układzie oddechowym. W tym stadium konieczne jest postępowanie objawowe. Zastosowanie terapii niektórymi lekami przeciwwirusowymi może zapobiec postępowi choroby, ograniczyć transmisję wirusa i przyspieszyć wyleczenie. Większość pacjentów wraca do zdrowia na tym etapie.

W drugim etapie, określanym jako stadium umiarkowanego zajęcia płuc, dochodzi do rozwoju pełnoobjawowego wirusowego zapalenia płuc. Może ono przebiegać bez hipoksemii, ale najczęściej pacjent ma objawy niedotlenienia1. Wirus nadal intensywnie replikuje w układzie oddechowym, co skutkuje gorączką, kaszlem, naciekami zapalnymi w badaniach radiologicznych płuc, niedotlenieniem, limfopenią i wzrostem markerów ostrego stanu zapalnego w surowicy. Większość pacjentów na tym etapie wymaga hospitalizacji i intensywnej terapii. Leki przeciwwirusowe, GKS, heparyna drobnocząsteczkowa i tlenoterapia to podstawowe składowe leczenia1.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Patogeneza zespołu pocovidowego

COVID-19 najbardziej dotyka układ oddechowy. Choroba, która przebiega zwykle bezobjawowo lub z objawami o małym nasileniu, w niektórych przypadkach może być powikłana ARDS w ostrej [...]

Badania radiologiczne w zespole pocovidowym

Potrzeba wykonania obrazowania klatki piersiowej jest określana na podstawie wcześniejszych nieprawidłowych badań obrazowych uzyskanych w trakcie choroby oraz obecnych objawów:

Badania czynnościowe układu oddechowego w zespole pocovidowym

U pacjentów z nieobecnymi, łagodnymi lub ustępującymi objawami ze strony układu oddechowego nie wykonujemy badań czynnościowych płuc. W przypadku pacjentów powracających do zdrowia po [...]

Objawy płucne zespołu pocovidowego – postępowanie

Główną drogą przedostawania się SARS-CoV-2 do organizmu są górne i dolne drogi oddechowe, dlatego może dojść do zapalenia płuc czy ostrego uszkodzenia [...]

Podsumowanie

Płuca to najczęściej zajęty narząd w przebiegu COVID-19 i występujące w ich obrębie zaburzenia odpowiadają za główne objawy zespołu pocovidowego, tj. kaszel i duszność. [...]
Do góry