Wstępne wyniki realizacji programu KOS-Zawał

Chociaż oficjalnie program KOS-Zawał został uruchomiony 1 października 2017 r., to w wielu województwach ruszył z niemałym opóźnieniem. Obecnie program jest realizowany w około 70 ośrodkach. Ogłoszone w czasie kongresu European Society of Cardiology w 2020 r. wyniki realizacji programu są bardzo zadowalające: ryzyko zgonu ze wszystkich przyczyn osób objętych opieką w ramach programu jest zmniejszone o około 30%, co w pełni może być wytłumaczone poprawą dostępu do opieki specjalistycznej, rehabilitacji kardiologicznej, a także innych procedur kardiologicznych7. Ponadto opieka realizowana w ramach KOS-Zawał jest bardzo dobrze oceniana przez pacjentów: według 96% osób objęcie opieką w ramach tego programu korzystnie wpłynęło na ich zdrowie, a 99% uznało, że program KOS-Zawał zapewnia poczucie bezpieczeństwa8.

Podsumowanie

Wdrożony pod koniec 2017 r. system opieki nad pacjentami po zawale serca ma kilka szczególnych cech: zapewnia ciągłość opieki przez 12 miesięcy po wypisie ze szpitala, uniezależnia termin wykonywania procedur inwazyjnych od wymogów administracyjnych, zmniejsza opóźnienia w realizacji procedur i pozwala na ocenę jakości opieki medycznej. Wstępne doniesienia wskazują, że zgodnie z oczekiwaniami objęcie opieką w ramach programu KOS-Zawał wiąże się z około 30% redukcją ryzyka zgonu. Program potencjalnie przyspiesza też powrót pacjentów do pracy zawodowej. Nie bez znaczenia jest również istotne zwiększenie dochodów ośrodków realizujących KOS-Zawał. Szczególną cechą tego programu jest wymóg raportowania wskaźników świadczących o jakości opieki medycznej i mających największy wpływ na rokowanie pacjentów. W przyszłości wskaźniki te będą mogły być analizowane przez NFZ, co może stanowić wstęp do wprowadzenia w Polsce medycyny opartej na wartości (value based medicine).

Do góry