Choroby demielinizacyjne

Redaktor działu: dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska, Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Postępujące stwardnienie rozsiane: obraz kliniczny i postępowanie

Kathleen Hawker, MD

Kathleen Hawker, MD Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, Stany Zjednoczone

Neurol Clin 29 (2011) 423-434

Cd. w numerze: Neurologia po Dyplomie 2013; 8 (2):16-23
Do góry