Podsumowanie

Wśród objawów endokrynopatii pojawiają się objawy neurologiczne, w tym bóle głowy, zaburzenia rozwoju psychomotorycznego, parestezje, zaburzenia widzenia, miopatia, encefalopatia oraz różnego stopnia zaburzenia świadomości (w skrajnych przypadkach śpiączka). W diagnostyce różnicowej wymienionych zaburzeń neurologicznych należy zawsze uwzględniać endokrynopatie. Znajomość objawów neurologicznych towarzyszących zaburzeniom endokrynnym przyspiesza właściwą diagnozę i wdrożenie przyczynowego leczenia, a co za tym idzie – poprawia rokowanie. Wdrożenie odpowiedniego leczenia przyczynowego przywracającego równowagę hormonalną skutkuje często wycofaniem symptomów neurologicznych.

Do góry