Neuroinfekcje

Redaktor działu: prof. dr hab. n. med Joanna Zajkowska Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UM, Białystok

Infekcyjne przyczyny uszkodzenia splotu ramiennego a zespół Parsonage’a-Turnera

prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska
Monika Król
Paulina Woźniewska

Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji: prof. dr hab. Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, e-mail: zajkowsk@umb.edu.pl

Uszkodzenie splotu ramiennego objawia się bólem i/lub utratą funkcji ipsilateralnej kończyny górnej. W diagnostyce różnicowej jego przyczyn uwzględnia m.in. czynniki infekcyjne, nowotwory, przerzuty, uszkodzenie popromienne, a także zespół górnego otworu klatki piersiowej. Jednostką chorobową o nieznanej etiologii, w której również występuje uszkodzenie splotu ramiennego, jest zespół Parsonage’a-Turnera.

Wprowadzenie

Pleksopatia ramienna/uszkodzenie splotu ramiennego jest chorobą neurologiczną powodującą ból i/lub utratę funkcji ipsilateralnej kończyny górnej. Może ją wywołać wiele czynników, zarówno urazowych, jak i nieurazowych, w tym infekcyjnych.1 Wyróżnia się także idiopatyczną neuralgię amiotroficzną (zwaną również zespołem Parsonage’a-Turnera) jako jednostkę chorobową o nieznanej etiologii, w której występuje uszkodzenie splotu ramiennego. Objawia się ona nagłym, silnym bólem w obrębie obręczy barkowej z następującym osłabieniem i niekiedy atrofią mięśni.2 Opisywano również przypadki, w których jedynymi symptomami były niedowład i zanik mięśni obręczy barkowej, bez poprzedzającego bólu.3,4 Rozpoznanie zespołu Parsonage’a-Turnera ustala się po wykluczeniu innych powodów uszkodzenia splotu ramiennego.1

W diagnostyce różnicowej przyczyn uszkodzenia splotu ramiennego należy uwzględnić m.in. czynniki infekcyjne, nowotwory, przerzuty, uszkodzenie popromienne, a także zespół górnego otworu klatki piersiowej.5

Infekcyjne uszkodzenie splotu ramiennego

Porażenie splotu ramiennego jest opisywane jako jeden z objawów w przebiegu chorób odkleszczowych. Przypadki porażenia splotu ramiennego odnotowywano zarówno u pacjentów z neuroboreliozą, jak i w kleszczowym zapaleniu mózgu (KZM), w którym takie porażenie stanowi jedno z najczęstszych powikłań, riketsjozach oraz ludzkiej anaplazmozie granulocytarnej. Wiele czynników infekcyjnych bierze się również pod uwagę w patogenezie idiopatycznej neuralgii amiotroficznej.6-9

Kleszczowe zapalenie mózgu

KZM zazwyczaj ma przebieg dwufazowy. Pierwsza faza charakteryzuje się nagłym początkiem, niespecyficznymi objawami grypopodobnymi, bólem głowy oraz nudnościami i wymiotami. U części zakażonych choroba kończy się na pierwszej fazie, lecz u ok. 30% ...

Diagnostyka serologiczna ewidentnie potwierdza etiologię wirusową (wirus KZM). W postaci oponowo-mózgowo-rdzeniowej – z powodu szczególnej predyspozycji wirusa KZM do rogów przednich rdzenia kręgowego – może występować porażenie wiotkie podobne do poliomyelitis. W odróżnieniu jednak od poliomyelitis w KZM zajęte są zwykle mięśnie kończyn górnych, obręczy barkowej i karku.10,11 Niedowład cofa się powoli i mimo rehabilitacji pacjenci nie odzyskują pełnej sprawności (ryc. 2).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Borelioza (neuroborelioza)

W boreliozie obserwuje się szerokie spektrum zaburzeń dotyczących nerwów obwodowych, takich jak: neuropatie czaszkowe, radikulopatie z zespołem bólowym lub rozlane polineuropatie, [...]

Opis przypadku

Neuralgia amiotroficzna

Uważa się, że zespół Parsonage’a-Turnera mogą powodować wirusy z grupy Herpes: wirus opryszczki pospolitej typu 1 (HSV-1 – Herpes simplex virus [...]

Proces nowotworowy

Splot ramienny może zostać uszkodzony zarówno w wyniku bezpośredniego szerzenia się nowotworu, jak i przez przerzuty. Przerzuty nowotworu płuc i piersi [...]

Popromienne uszkodzenie splotu ramiennego

Radioterapia obszaru klatki piersiowej, szyi i dołu pachowego stwarza ryzyko uszkodzenia splotu ramiennego.31 W wyniku napromieniania może dojść do włóknienia otaczających [...]

Neurogenny zespół górnego otworu klatki piersiowej

Splot ramienny tworzą gałęzie czterech dolnych nerwów szyjnych oraz pierwszy nerw piersiowy (C5-Th1). Zawiera on nerwy, które zaopatrują wszystkie mięśnie kończyny [...]

Objawy kliniczne uszkodzenia splotu ramiennego

Splot ramienny tworzą gałęzie czterech dolnych nerwów szyjnych oraz pierwszy nerw piersiowy (C5-Th1). Zawiera on nerwy, które zaopatrują wszystkie mięśnie kończyny [...]

Diagnostyka

Istotne są także informacje wskazujące na możliwość zakażenia jednym z ww. czynników. W przypadku podejrzenia boreliozy w wywiadzie należy zwrócić uwagę [...]

Leczenie i rokowanie

Leczenie pleksopatii ramiennej zależy od charakteru i przyczyny uszkodzenia. W przypadku neuroboreliozy poprawę obserwuje się po wdrożeniu odpowiedniej antybiotykoterapii i leczenia [...]

Podsumowanie

Do góry