Co nowego w lekach współczesnej terapii

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowości na polskim rynku

Flixabi (infliksymab) proszek do sporz. koncentratu roztw. do inf. i.v. 100 mg 1 fiol.

Wskazania. Dorośli. RZS (w skojarzeniu z metotreksatem) – ograniczanie objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz poprawa sprawności fizycznej u pacjentów z aktywną postacią choroby, niedostatecznie reagujących na leczenie przeciwreumatycznymi lek...

Dzieci i młodzież (w wieku 6-17 lat). Ciężka, czynna postać choroby Leśniowskiego-Crohna u pacjentów, którzy nie zareagowali na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie GKS, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u których występowały nietolerancja bądź przeciwwskazania do takich sposobów leczenia. Ciężka, czynna postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u pacjentów, którzy niedostatecznie reagują na leczenie standardowe, w tym leczenie GKS i 6-merkaptopuryną lub azatiopryną, leczenie było źle tolerowane lub były przeciwwskazania do takiego leczenia.

Reagila (karyprazyna) kaps. twarde 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg i 6 mg po 28 szt.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowości na polskim rynku

Flixabi (infliksymab) proszek do sporz. koncentratu roztw. do inf. i.v. 100 mg 1 fiol.

Nowości na liście refundacyjnej

Flixabi (infliksymab) proszek do sporz. koncentratu roztw. do inf. i.v. 100 mg 1 fiol. (w programach lekowych: leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna [ICD-10 K [...]
Do góry