Wytyczne

Pacjent ze zmianą naczyniową w gabinecie neurologa

prof. IMiD, dr hab. n. med. Anna Raciborska
lek. Katarzyna Bilska

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Adres do korespondencji: prof. IMiD, dr hab. n. med. Anna Raciborska

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa; e-mail: anna.raciborska@hoga.pl

  • W artykule wzięto pod uwagę ubiegłoroczne uaktualnienie klasyfikacji zmian naczyniowych International Society for the Study of Vascular Anomalies (ISSVA) z 2014 r.
  • W tekście można znaleźć opis diagnostyki z uwzględnieniem czynników, które powinny skłonić do skierowania pacjenta do neurologa, oraz metod postępowania w przypadku zmian naczyniowych


Zmiany naczyniowe są najczęściej występującymi nowotworami łagodnymi u dzieci. Część z nich obserwowana jest już w chwili urodzenia, inne pojawiają się w pierwszych dniach lub tygodniach życia. Najczęściej są to małe zmiany (malformacje kapilarne na potylicy, drobne naczyniaki wczesnodziecięce), które z czasem zanikają i nie wymagają żadnych badań ani specjalnych zabiegów terapeutycznych. Mimo że zazwyczaj mają charakter łagodny, bardzo często powodują niepokój rodziców. Niekiedy ich szkodliwy wpływ na organizm może wynikać z ucisku na okoliczne narządy, uszkodzenia naczyń i w rezultacie krwawienia czy tworzenia owrzodzeń. Umiejscowienie zmiany w widocznych partiach ciała może wpływać na postrzeganie chorego dziecka w grupie rówieśniczej i zaburzać jego rozwój psychospołeczny. Niektóre zmiany naczyniowe mogą być tylko jednym z licznych objawów innych zespołów chorobowych, wymagających opieki wielodyscyplinarnej. Dla lekarza sprawującego opiekę nad pacjentami ze zmianami naczyniowymi istotna jest informacja, kiedy dziecko można obserwować, kiedy należy włączyć leczenie, a kiedy skierować do innego specjalisty, w tym do neurologa.

Omówienie

Zmiany naczyniowe to grupa chorób o szerokim spektrum kliniczno-patomorfologicznym, w obrębie którego znajdujemy zarówno zmiany łagodne, jak i złośliwe. Podczas 20 roboczego spotkania International Society for the Study of Vascular Anomalies (ISSV...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka zmian naczyniowych

W postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym zawsze należy ocenić zarówno ryzyko tzw. agresywnego przebiegu, jak i ryzyko wystąpienia ewentualnych wczesnych i odległych powikłań.

Postępowanie i leczenie

Większość zmian naczyniowych nie wymaga leczenia. Podstawą działania jest codzienna pielęgnacja, natłuszczanie, unikanie urazów oraz promieni słonecznych. W przypadku wystąpienia krwawienia [...]

Podsumowanie

Zmiany naczyniowe są najpowszechniej występującymi w wieku niemowlęcym nowotworami łagodnymi. Klinicznie objawiają się jako miękkotkankowe guzy położone powierzchownie lub pod tkanką [...]

Do góry