Autoimmunologiczna astrocytopatia związana z kwaśnym białkiem włókienkowym gleju

lek. Dariusz Dziubek1
lek. dent. Karolina Dziubek2

1Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym, Nowe Techniki Medyczne, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa

2Primadent Dental Clinic w Rzeszowie

Adres do korespondencji:

lek. Dariusz Dziubek

Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym, Nowe Techniki Medyczne,

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa

Rudna Mała 600; 36-060 Głogów Małopolski

e-mail: dariusz.dziubek@gmail.com

  • Autoimmunologiczna astrocytopatia związana z kwaśnym białkiem włókienkowym gleju (GFAP) jako rzadka autoimmunologiczna choroba ośrodkowego układu nerwowego
  • Epidemiologia, patogeneza, obraz kliniczny, neuroobrazowanie, diagnostyka różnicowa i leczenie autoimmunologicznej astrocytopatii związanej z GFAP


Autoimmunologiczna astrocytopatia związana z kwaśnym białkiem włókienkowym gleju (GFAP – glial fibrillary acidic protein) jest rzadką autoimmunologiczną chorobą ośrodkowego układu nerwowego (OUN) opisaną po raz pierwszy w 2016 r.1 Kwaśne białko włókienkowe gleju jest cytoplazmatycznym filamentem pośrednim występującym w dojrzałych astrocytach, pełniącym funkcje podporowe i czynnościowe (regeneracja, reaktywna glioza, plastyczność synaptyczna), a jego mutacja powoduje wystąpienie rzadkiej genetycznie uwarunkowanej leukodystrofii – choroby Alexandra. Biomarkerem choroby są przeciwciała anty-GFAP w klasie IgG wykrywane w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR). Należy jednak zaznaczyć, że przeciwciała same w sobie nie są odpowiedzialne za powstawanie patologicznych zmian zapalnych2. Etiologia choroby pozostaje nieznana. W 20-25% przypadków stwierdza się współwystępowanie choroby nowotworowej (najczęściej dojrzałego potworniaka jajnika) i wówczas autoimmunologiczna astrocytopatia związana z GFAP traktowana jest jako zespół paraneoplastyczny3.

Epidemiologia i patogeneza

Autoimmunologiczna astrocytopatia związana z GFAP może wystąpić w każdym wieku, najczęściej jednak rozpoczyna się po 40 r.ż. Dzieci stanowią jedynie ok. 10% przypadków. Mężczyźni i kobiety chorują równie często, nie wliczając przypadków paraneoplastycznych, gdzie stwierdza się przewagę zachorowań wśród kobiet z uwagi na częste współwystępowanie autoimmunologicznej astrocytopatii związanej z GFAP i potworniaka jajnika3. Patogeneza choroby jest heterogenna, a aktualny stan wiedzy na jej temat ograniczony. Zarówno w surowicy, jak i w PMR stwierdza się obecność przeciwciał anty-GFAP w klasie IgG, przy czym ich dodatnia wartość predykcyjna w PMR jest większa.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia i patogeneza

Autoimmunologiczna astrocytopatia związana z GFAP może wystąpić w każdym wieku, najczęściej jednak rozpoczyna się po 40 r.ż. Dzieci stanowią jedynie ok. [...]

Obraz kliniczny

Początek choroby jest ostry lub podostry, a przebieg ma najczęściej charakter jednofazowy, rzadziej przewlekle postępujący lub rzutowo-remisyjny (20%). Objawy neurologiczne w [...]

Neuroobrazowanie

Zmiany zapalne zlokalizowane są najczęściej w podkorowej istocie białej, jądrach podstawnych, podwzgórzu, pniu mózgu, móżdżku, oponach i komorach mózgu. W badaniu [...]

Diagnostyka różnicowa

Do tej pory nie udało się ustalić jednoznacznych kryteriów rozpoznania autoimmunologicznej astrocytopatii związanej z GFAP. Jest ono ustalane na podstawie obrazu [...]

Leczenie

Dane na temat leczenia choroby są ograniczone. Obecnie nie ma jednoznacznie określonych zaleceń dotyczących terapii. W ostrej fazie choroby stosuje się [...]

Do góry