Temat numeru

Dyskinezy napadowe

dr hab. n. med. Anna Jurewicz

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Anna Jurewicz

Katedra i Klinika Neurologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

e-mail: anna.jurewicz@umed.lodz.pl

  • Dokładne omówienie wszystkich typów dyskinez napadowych, łącznie z dyskinezami napadowymi wtórnymi
  • Diagnostyka i diagnostyka różnicowa
  • Geny związane z dyskinezami napadowymi i obrazy kliniczne dyskinez wywołanych ich mutacjami


Dyskinezy napadowe to rzadkie choroby charakteryzujące się nawracającymi epizodami występowania ruchów mimowolnych (dystonicznych, pląsawiczych, atetotycznych, balicznych lub ich kombinacji), którym nie towarzyszą zaburzenia świadomości. Są podobne do innych napadowych zaburzeń neurologicznych z prawidłowym międzynapadowym badaniem neurologicznym, takich jak padaczka, migrena, kanałopatie i ataksje napadowe. Podobnie do innych napadowych zaburzeń neurologicznych diagnozę z reguły stawia się na podstawie opisu ruchów mimowolnych przedstawionego przez chorego lub jego rodzinę, gdyż z reguły lekarz nie jest świadkiem ich występowania.

Dyskinezy napadowe mogą być samoistne (wówczas badanie neurologiczne między napadami jest zupełnie prawidłowe) lub objawowe (wówczas w badaniu neurologicznym stwierdza się zaburzenia charakterystyczne dla choroby podstawowej). Pierwsze opisy dyskinez napadowych, jako odrębnych zaburzeń, pochodzą z 1977 r.1 Pierwsza klasyfikacja tych zaburzeń powstała w 1995 r.2, została zmodyfikowana w 2004 r., obowiązuje do dziś i opiera się na czynniku prowokującym ruchy mimowolne3. W obecnej klasyfikacji wyróżniono:

  • dyskinezy napadowe prowokowane ruchem (PKD – paroxysmal kinesigenic dyskinesia)
  • dyskinezy napadowe nieprowokowane ruchem (PNKD – paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia)
  • dyskinezy napadowe prowokowane wysiłkiem (PED – paroxysmal exertion-induced dyskinesia)
  • dyskinezy napadowe przysenne (PHD – paroxysmal hypnogenic dyskinesia) (chociaż większość przypadków PHD odpowiada napadom padaczkowym w czasie snu).

Zainteresowanie napadowymi dyskinezami samoistnymi wiąże się z rozwojem neurogenetyki i identyfikacją kolejnych mutacji odpowiedzialnych za te jednostki chorobowe, umożliwiającą stosunkowo łatwą diagnostykę. Wszystkie rodzaje dyskinez napadowych mogą mieć charakter objawowy i wówczas badanie neurologiczne między napadami bywa nieprawidłowe, a razem z wywiadem może wskazywać na przyczynę tego rodzaju dyskinez. Dyskinezy wtórne mogą wiązać się z rozpoznaniem chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego (OUN) (przede wszystkim stwardnienia rozsianego), chorób naczyniowych OUN (udaru, krwotoku, choroby moyamoya, zespołu antyfosfolipidowego), chorób infekcyjnych (zapalenia mózgu, zakażenia HIV), chorób neurodegeneracyjnych (choroby Huntingtona, choroby Parkinsona, porażenia nadjądrowego), chorób metabolicznych (cukrzycy, niedoczynności tarczycy, niedoczynności przytarczyc, choroby Wilsona, chorób mitochondrialnych), zaburzeń polekowych (np. po metylofenidacie, lekach przeciwpadaczkowych), mielopatii, radikulopatii, zwapnienia jąder podstawy, urazu ośrodkowego i/lub obwodowego układu nerwowego, guzów mózgu, migreny4. Wszystkie wtórne przyczyny dyskinez napadowych powinny zostać wykluczone w przypadku ustalania rozpoznania samoistnych dyskinez napadowych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskinezy napadowe prowokowane ruchem

Dyskinezy napadowe prowokowane ruchem są najczęstszymi dyskinezami napadowymi. Napad ruchów mimowolnych w PKD jest prowokowany nagłym ruchem, gwałtownym przyspieszeniem, nagłą zmianą [...]

Dyskinezy napadowe nieprowokowane ruchem

Dyskinezy napadowe nieprowokowane ruchem charakteryzują się występowaniem jednostronnych lub obustronnych ruchów mimowolnych. Napady trwają od kilku minut do kilku godzin, wyjątkowo [...]

Dyskinezy napadowe prowokowane wysiłkiem

Dyskinezy napadowe prowokowane wysiłkiem to rzadka forma dyskinez napadowych. Jest dziedziczona autosomalnie dominująco, choć są opisywane przypadki sporadyczne. Objawami PED są [...]

Dyskinezy napadowe przysenne

Dyskinezy napadowe przysenne charakteryzują się napadami ruchów dystonicznych lub tonicznych w czasie snu. Trwają ok. 45 sekund. Opisano je po raz [...]

Wtórne dyskinezy napadowe

W obrazie klinicznym różnych chorób mogą pojawiać się napadowe dyskinezy. W badaniach retrospektywnych aż 22% napadowych ruchów mimowolnych (z wyłączeniem napadowych [...]

Ataksje napadowe

Ataksje napadowe nie należą do grupy dyskinez napadowych, ale w ich krótkiej charakterystyce uwzględniony jest podobny napadowy charakter objawów. Napady ataksji [...]

Diagnostyka i diagnostyka różnicowa

Dyskinezy napadowe należy różnicować z:

Geny związane z dyskinezami napadowymi i obrazy kliniczne poszczególnych dyskinez

Większość chorych z dyskinezami napadowymi ma wywiad rodzinny wskazujący na tło genetyczne zaburzeń. Nie można jednak wykluczyć mutacji de novo jako [...]

Do góry