Terapia genowa w chorobie Parkinsona

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
dr n. med. Stanisław Szlufik
dr n. med. Monika Figura

Klinika Neurologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski

Klinika Neurologii, Wydział Nauk o Zdrowiu,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

e-mail: dariusz.koziorowski@wum.edu.pl

  • Zastosowanie terapii genowej w chorobie Parkinsona może opierać się zarówno na transferze genu do komórek, jak i na zastosowaniu oligonukleotydów mających wpływ na ekspresję genów
  • W artykule szczegółowo omówiono wyniki badań nad zastosowaniem różnych możliwych metod terapii genowej


Choroba Parkinsona (PD – Parkinson’s disease) jest synukleinopatią przebiegającą z postępującą neurodegeneracją w ośrodkowym układzie nerwowym. Poza nim proces obejmuje również struktury obwodowe, takie jak włókna przywspółczulne. Charakterystyczne dla choroby wtręty komórkowe – ciała i neuryty Lewy’ego – można znaleźć również poza mózgiem, np. w splotach sercowych czy splotach Auerbacha i Meissnera1. Wraz z pozaruchowymi objawami występującymi w chorobie Parkinsona (dysfunkcje autonomiczne, depresja, otępienie) świadczy to o znacznie szerszej aktywności procesu patologicznego, wykraczającej daleko poza układ pozapiramidowy2. Jednak podstawowe objawy ruchowe, takie jak spowolnienie ruchowe, sztywność mięśni czy drżenie, wynikają przede wszystkim z dysfunkcji neuronów dopaminergicznych istoty czarnej. Leczenie objawowe polega na dostarczaniu prekursora dopaminy – lewodopy – lub bezpośredniej stymulacji receptorów dopaminergicznych w prążkowiu. Leczenie operacyjne, takie jak głęboka stymulacja mózgu (DBS – deep brain stimulation), polega na supresji nadmiernie pobudzonych szlaków neuronalnych, głównie w jądrze niskowzgórzowym (STN – subthalamic nucleus) lub wewnętrznej części gałki bladej.

Klasyczna terapia dopaminergiczna wiąże się zazwyczaj z występowaniem typowych powikłań ruchowych, takich jak ruchy mimowolne – dyskinezy, które najczęściej mają charakter pląsawiczy lub dystoniczny oraz fluktuacji stanu ruchowego3. W zaawansowanej PD pacjenci funkcjonują tylko w bardzo wąskim zakresie stanu optymalnego (on) z okresami dużej niesprawności (off) lub z uciążliwymi dyskinezami. Postęp choroby wyznacza dołączanie się kolejnych powikłań ruchowych, takich jak „zamrożenie chodu” czy zaburzenia posturalne, co prowadzi do częstych upadków i zwiększa ryzyko złamań3. W związku z tym cały czas trwają prace nad udoskonalaniem leczenia objawowego i poszukiwaniem cząsteczek mogących spowolnić tempo progresji PD. Takim oczekiwaniom wychodzi naprzeciw terapia genowa. Ogólnie polega ona na transferze genów, najczęściej za pomocą wektora wirusowego, do komórek bądź zastosowaniu cząsteczek interferujących z DNA lub RNA, co wpływa na ekspresję białek4-6.

Terapię genową można podzielić na leczenie objawowe i modyfikujące przebieg choroby. Pierwsze to zazwyczaj dostarczanie genów wpływających na zwiększenie syntezy dopaminy do OUN. Leczenie spowalniające przebieg choroby ma na celu dostarczanie czyn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dostarczenie genu

Zastosowanie terapii genowej w leczeniu PD wymaga dostarczania zsyntetyzowanego kwasu nukleinowego przez wektory wirusowe lub niewirusowe8. Wybór wektora ma duży wpływ, [...]

Zastosowanie nukleotydów antysensownych

Oligonukleotydy antysensowne (ASO – antisense oligonucleotide) to niewielkie, mające ok. 20 par zasad oligonukleotydy DNA, działające poprzez hamowanie ekspresji genów. Czynią [...]

Podsumowanie

Choroba Parkinsona jest złożonym procesem neurodegeneracyjnym obejmującym struktury układu pozapiramidowego, takie jak istota czarna i inne obszary ośrodkowego układu nerwowego, ale [...]

Do góry