Penetrujący uraz rogówki – opis przypadku

dr hab. n. med. Michał Wilczyński, prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki

Klinika Chorób Oczu, I Katedra Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Michał Wilczyński, Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź; e-mail: michal.wilczynski@umed.lodz.pl

Na podstawie opisu przypadku chorego przedstawiono diagnostykę i skuteczne leczenie chorego po penetrującym urazie gałki ocznej z uszkodzeniem rogówki.

OPIS PRZYPADKU

Pacjent lat 22 zgłosił się do Kliniki Chorób Oczu na ostry dyżur okulistyczny z powodu urazu gałki ocznej, którego doznał kilka godzin wcześniej. Według słów pacjenta w oko prawe uderzył odprysk betonu. Pacjent skarżył się na znaczne pogorszenie widzenia oraz silny ból gałki ocznej prawej. Nigdy wcześniej nie był leczony okulistycznie.

Badanie przedmiotowe

W badaniu przedmiotowym stwierdzono ostrość wzroku oka prawego na poziomie liczenia palców przed okiem (Vod=lppo), ciśnienie wewnątrzgałkowe wynosiło 18 mmHg.

W badaniu w lampie szczelinowej (ryc. 1) stwierdzono, iż gałka oczna była przekrwiona.

Rogówka była obrzęknięta, o zmniejszonej przezierności, w centrum widoczna była penetrująca rana, która uległa samoistnemu zasklepieniu. Nie stwierdzono osadów zapalnych na śródbłonku.

Komora przednia była średnio głęboka, nie było wysięku zapalnego. Źrenica była szeroka, okrągła, reagowała na światło.

Soczewka była częściowo zmętniała, z nierównością na powierzchni, co świadczyło o uszkodzeniu torebki soczewki.

Dno oka było widoczne bardzo mgliście z powodu obrzęku rogówki wokół centralnie położonej rany oraz zaćmy pourazowej.

Na podstawie objawów klinicznych rozpoznano penetrującą ranę rogówki z podejrzeniem obecności wewnątrzgałkowego ciała obcego.

1. Jakie badania należy wykonać?

a. Optyczną koherentną tomografię (OCT – optical coherence tomography) przedniego odcinka gałki ocznej

b. Tomografię komputerową oczodołów (TK)

c. USG gałki ocznej

d. Biometrię gałki ocznej z wyliczeniem mocy sztucznej soczewki

Badania dodatkowe

W celu oceny przedniego odcinka gałki ocznej wykonano badanie Sl-OCT (ryc. 2), które ukazało penetrującą ranę rogówki ze znacznym obrzękiem rogówki w miejscu rany (1,389 mm).

Komora przednia była średnio głęboka, przekrój przez rogówkę ukazał krzywoliniowy profil rany. Ponieważ rana w przekroju nie była linią prostą, uległa samoistnemu zamknięciu pod wpływem ciśnienia wewnątrzgałkowego, w mechanizmie zastawkowym. Dodatkowym potwierdzeniem tego faktu było ciśnienie wewnątrzgałkowe, mieszczące się w granicach normy. Badanie Sl-OCT potwierdziło także uszkodzenie przedniej powierzchni torebki soczewki.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

2. Jakie postępowanie należy wdrożyć?

a. Zaopatrzenie chirurgiczne rany rogówki

Omówienie

Ze względu na fakt, iż w opisywanym przypadku doszło do przerwania ciągłości ściany gałki ocznej, a uraz doprowadził do powstania pojedynczej rany, zgodnie [...]
Do góry