Penetrujący uraz rąbka rogówki z drewnianym ciałem obcym wewnątrzgałkowym – opis przypadku

lek. Maria Wągrowska, dr hab. n. med. Michał Wilczyński

Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: lek. Maria Wągrowska, Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka, lat 47, zgłosiła się do Kliniki Chorób Oczu z powodu bólu i zaczerwienienia oka prawego. Podała, iż dwa dni wcześniej podczas rąbania drewna została uderzona jego odłamkiem w oko prawe. Po tym zdarzeniu pacjentka zgłosiła się do stacji pogotowia ratunkowego, gdzie otrzymała skierowanie do lekarza okulisty, do którego udała się po dwóch dniach. Specjalista natychmiast skierował pacjentkę do szpitala. Kobieta dotychczas nie była leczona z powodu żadnych chorób oczu. Na stałe przyjmuje leki z powodu nadciśnienia tętniczego oraz niedoczynności tarczycy.

Badanie przedmiotowe

W badaniu przedmiotowym stwierdzono ostrość wzroku na poziomie ruchu ręki przed okiem (Vod=rrpo). Ciśnienie wewnątrzgałkowe delikatnie zmierzone metodą palpacyjną było prawidłowe.

W badaniu w lampie szczelinowej stwierdzono przekrwienie mieszane gałki ocznej oraz obrzękniętą rogówkę o zmniejszonej przezierności. Na godzinie 10 w rąbku rogówki znajdowała się niewielka rana penetrująca. W komorze przedniej, od strony skroni, stwierdzono ciało obce w postaci fragmentu drewna (drzazgi) dochodzące do tęczówki (ryc. 1).

Ponadto w komorze przedniej i w świetle źrenicy zaobserwowano plastron wysięku zapalnego, a także ropostek o wysokości 3 mm. Dalsze struktury gałki ocznej były niemożliwe do oceny.

Jakie badania należy wykonać?

a. USG gałki ocznej

b. SL-OCT przedniego odcinka oka

Wykonano badanie SL-OCT (optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka zamontowana do lampy szczelinowej – slit-lamp adapted OCT), które potwierdziło wysięk zapalny w komorze przedniej (ryc. 2).

Następnie wykonano badanie USG-B gałki ocznej w celu oceny uszkodzeń gałki ocznej (m.in. ewentualnego odwarstwienia siatkówki) oraz poszukiwania mętów zapalnych w ciele szklistym. W badaniu tym uwidoczniono zagęszczenia w ciele szklistym, odpowiadające wysiękowi zapalnemu, oraz potwierdzono przyłożenie siatkówki i naczyniówki (ryc. 3). Nie stwierdzono obecności innych ciał obcych

w przestrzeni komory szklistej.

U chorej wykonano także tomografię komputerową (TK) oczodołów bez podawania środka cieniującego, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości w obrębie oczodołów ani dodatkowych ciał obcych.

Jakie postępowanie należy wdrożyć?

a. Leczenie chirurgiczne

b. Leczenie zachowawcze

Po uzyskaniu zgody pacjentki, w znieczuleniu miejscowym usunięto wewnątrzgałkowe ciało obce z komory przedniej przez ranę wlotową w rąbku rogówki, pobierając jednocześnie płyn z komory przedniej do badania bakteriologicznego i mykologicznego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Rana penetrująca (przenikająca) gałki ocznej zazwyczaj jest spowodowana ostrym przedmiotem i bardzo często bardzo często jest też wtedy obecne ciało obce wewnątrzgałkowe. [...]
Do góry