Ostra tylna wieloogniskowa plackowata epiteliopatia barwnikowa – opis przypadku

dr hab. n. med. Małgorzata Figurska lek. Beata Miłońska

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Małgorzata Figurska, Klinika Okulistyki WIM, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Ostra tylna wieloogniskowa plackowata epiteliopatia barwnikowa jest rzadką chorobą. W około połowie przypadków stwierdza się komórki zapalne w ciele szklistym, a u 1/3 chorych – infekcję wirusową przed wystąpieniem objawów wzrokowych.Ostra tylna wieloogniskowa plackowata epiteliopatia barwnikowa (APMPPE – acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy) jest rzadką jednostką chorobową, która dotyka zdrowe osoby obu płci w wieku około 25 lat. Po raz pierwszy została opisana przez Gassa w 1968 r.1 Charakteryzuje się nagłym pogorszeniem widzenia najczęściej w obojgu oczach, wtórnym do wieloogniskowych, bladoszarych zapalnych zmian podsiatkówkowych obejmujących nabłonek barwnikowy (RPE – retinal pigment epithelium).1 Rzadko mogą im towarzyszyć widoczne w oftalmoskopii odwarstwienia siatkówki lub krwotoki.2,3 Przyległa siatkówka pozostaje niezmieniona. W około 50% przypadków stwierdza się komórki zapalne w ciele szklistym. Inne towarzyszące zmiany w narządzie wzroku obejmują wysięk śródsiatkówkowy, nacieki naczyń żylnych w obrębie naczyniówki, poszerzenie i krętość żył siatkówkowych, obrzęk i zapalenie tarczy nerwu wzrokowego, zapalenie nadtwardówki, błony naczyniowej lub zakrzep pnia żyły środkowej siatkówki jako następstwo zapalenia naczyń i obrzęku nerwu wzrokowego.3-5 Około 1/3 chorych podaje przebycie infekcji wirusowej poprzedzającej wystąpienie objawów wzrokowych. Zdarzają się też przypadki APMPPE u chorych na świnkę, z infekcjami adenowirusowymi, po szczepieniach przeciw wirusowi opryszczki lub zapalenia wątroby typu B.6-8 APMPPE może wystąpić także u chorych z zapaleniem gruczołu tarczowego, limfoadenopatią, hepatomegalią, rumieniem guzowatym, toczniem rumieniowatym, sarkoidozą, chorobą z Lyme (boreliozą), ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń, systemowym martwiczym zapaleniem naczyń, wrzodziejącym zapaleniem jelit, a wyjątkowo rzadko może być pierwszą manifestacją zapalenia naczyń ośrodkowego układu nerwowego.9-12

Celem pracy jest przedstawienie przypadku 45-letniej chorej, u której na podstawie objawów i badań diagnostycznych rozpoznano ostrą tylną wieloogniskową plackowatą epiteliopatię barwnikową.

Opis przypadku

Chora (lat 45) zgłosiła się na ostry dyżur okulistyczny z powodu pogorszenia widzenia obojga oczu nasilającego się od około 2 tygodni, obecności mroczka centralnego w polu widzenia. Negowała przebycie infekcji wirusowej, szczepienia, dolegliwości ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Obraz kliniczny, objawy zgłaszane przez chorą, a przede wszystkim obecność charakterystycznych kremowych ognisk w centrum tylnego bieguna skłaniają do rozpoznania ostrej tylnej wieloogniskowej [...]
Do góry