Operacja zaćmy pourazowej wiele lat po urazie – opis przypadku

lek. Maria Wągrowska

dr hab. n. med. Michał Wilczyński

prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki

Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: lek. Maria Wągrowska, Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

Opis przypadku

Chory w wieku 21 lat zgłosił się do Kliniki Chorób Oczu w celu operacji usunięcia zaćmy oka prawego.

W wieku 2 lat doznał urazu oka prawego (uszkodzenie scyzorykiem). Zgłaszał, że od wczesnego dzieciństwa praktycznie nie widzi tym okiem. Dotychczas nie był leczony okulistycznie, nie przebył także leczenia z powodu innych chorób.

Badanie przedmiotowe

Podczas badania przedmiotowego stwierdzono ostrość wzroku na poziomie liczenia palców przed okiem. Ciśnienie wewnątrzgałkowe było prawidłowe (16 mmHg). Stwierdzono prawidłowe ustawienie obu oczu. W oku prawym na rogówce od godziny 6:00 w kierunku godziny 4:00 widoczna była blizna z wrastającymi naczyniami krwionośnymi, a także zrost przedni na godzinie 6:00. Komora przednia była średnio głęboka, czysta, a tęczówka podciągnięta w kierunku godziny 6:00. Źrenica była owalna, przeciągnięta ku dołowi, od godziny 9:00 do godziny 6:00 w zrostach tylnych. Po podaniu mydriatyków uzyskano niewielkie rozszerzenie źrenicy. Soczewka była całkowicie zmętniała (ryc. 1). Wgląd w dalsze struktury oka był niemożliwy.

1. Jakie badania należy wykonać?

a. Ultrasonografię (USG) gałki ocznej

b. Optyczną koherentną tomografię (SL-OCT – slit-lamp adapted optical coherence tomography) przedniego odcinka oka

Wykonano badanie SL-OCT przedniego odcinka gałki ocznej (ryc. 2), którego wynik potwierdził obecność zrostu przedniego na godzinie 6:00.

Następnie wykonano badanie USG w prezentacji B gałki ocznej w celu oceny ewentualnych uszkodzeń pozostałych struktur gałki ocznej (m.in. wykluczenia odwarstwienia siatkówki). Badanie to nie wykazało żadnych nieprawidłowości w obrębie tylnego odcinka gałki ocznej.

2. Jakie postępowanie należy wdrożyć?

a. Fakoemulsyfikację zaćmy z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Urazy przebijające rogówki zdarzają się trzykrotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek.1 Następstwami takich urazów mogą być uszkodzenia struktur wewnątrzgałkowych. Często dochodzi do [...]
Do góry