Przypadek kliniczny

Poszerzony spływ żyły wirowatej – trudności diagnostyczne

lek. Wojciech Suda

dr n. med. Iwona Rospond-Kubiak

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji: lek. Wojciech Suda, Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna UM im. K. Marcinkowskiego, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań; e-mail: soodaw@gmail.com

Opis przypadku

29-letni mężczyzna został skierowany do Poradni Onkologii Okulistycznej Kliniki Okulistyki UM w Poznaniu z podejrzeniem guza wewnątrzgałkowego w oku prawym w celu dalszej diagnostyki i leczenia. Zmiana ta została stwierdzona przypadkowo podczas badania kwalifikacyjnego do prawa jazdy. W wywiadzie pacjent nie podawał żadnych dolegliwości okulistycznych ani urazów oka. Stosował okulary od ok. 10 lat. Wywiad rodzinny okulistyczny i onkologiczny był ujemny.

W badaniu okulistycznym stwierdzono pełną ostrość wzroku do dali i bliży w odpowiedniej korekcji. Odcinek przedni był spokojny, ośrodki optyczne przezierne, a ciśnienie wewnątrzgałkowe prawidłowe. W gonioskopii uwidoczniono otwarty, szeroki kąt przesączania, bez barwnika. Dno oka lewego było prawidłowe.

Na dnie oka prawego uwidoczniono owalną, ciemno zabarwioną zmianę zlokalizowaną podsiatkówkowo za równikiem na godz. 2 (ryc. 1). Oftalmoskopowo siatkówka leżąca nad zmianą była prawidłowa. W badaniu ultrasonograficznym w prezentacji B zmiana ta miała hiperechogeniczną i gładką powierzchnię oraz hipoechogenne wnętrze (ryc. 2). Badanie optycznej koherentnej tomografii (OCT – optical coherence tomography) wykonane przez zmianę ukazało poszerzone naczynia naczyniówki z prawidłowo wyglądającą siatkówką zarówno nad zmianą, jak i wokół zmiany (ryc. 3). Badanie autofluorescencji ukazało owalną zmianę hipofluorescencyjną względem otaczającego tła, bez cech fluorescencji własnej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Poszerzony spływ żyły wirowatej (vortex vein ampulla) jest rzadko spotykaną, bezobjawową zmianą łagodną obserwowaną na dnie oka. Ze względu na charakterystyczne [...]

Podsumowanie

Poszerzony spływ żyły wirowatej jest rzadkim zjawiskiem o nieznanej etiologii i łagodnym charakterze, choć może klinicznie przypominać złośliwy guz wewnątrzgałkowy i przez to zawsze [...]
Do góry