Leki

Co nowego w lekach współczesnej terapii

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowości na polskim rynku

Holoclar (autologiczne komórki ludzkiego nabłonka rogówki) tkanka zastępcza żywa 79-316 tys. komórek/cm2

Wskazanie. Leczenie dorosłych pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim niedoborem komórek macierzystych rąbka rogówki (obecność powierzchniowej neowaskularyzacji rogówki w co najmniej 2 kwadrantach rogówki, obejmującej też centralny obszar rogówki oraz ciężkie upośledzenie ostrości wzroku) w jednym lub obu oczach, spowodowanym termicznym lub chemicznym oparzeniem oczu. Do wykonania biopsji wymagane jest co najmniej 1-2 mm2 nieuszkodzonego rąbka.

W badaniach klinicznych pomyślny wynik leczenia odnotowano w 72,1% przypadków.

Holoclar to ekspandowane ex vivo autologiczne komórki ludzkiego nabłonka rogówki zawierające komórki macierzyste. Mechanizm działania leku polega na zastąpieniu nabłonka rogówki i utraconych komórek macierzystych rąbka u pacjentów, których rąbek został zniszczony z powodu oparzenia oka. Podane komórki macierzyste powinny w części ulec podziałowi, różnicowaniu i migracji, prowadząc do regeneracji nabłonka rogówki, jak również utworzyć zapasową pulę komórek macierzystych, które będą mogły stale regenerować nabłonek rogówki.

Ikervis (cyklosporyna) krople do oczu 1 mg/mL 30 minimsów á 0,3 mL

Wskazanie. Leczenie ciężkiego zapalenia rogówki u dorosłych z zespołem suchego oka, u których nie nastąpiła poprawa pomimo stosowania preparatów sztucznych łez.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania oceniano w dwóch badaniach klinicznych prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i grupą kontrolną otrzymującą podłoże produktu, obejmujących dorosłych pacjentów z zespołem suchego oka.

Do góry