Technologia 3D w chirurgii oka

prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak1-3

lek. Agata Pietras1

lek. Dominika Nowakowska1

lek. Katarzyna Nowomiejska1

1Klinika Okulistyki Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie

3Europejska Szkoła Zaawansowanych Studiów w dziedzinie Okulistyki (ESASO), Lugano, Szwajcaria

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, Klinika Okulistyki Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, e-mail: robert.rejdak@umlub.pl

Praca przedstawia możliwości wykorzystania metody wizualizacji typu heads-up w chirurgii okulistycznej. W Klinice Okulistyki Ogólnej w Lublinie przeprowadzono pierwszą w Polsce operację bezszwowej witrektomii przez część płaską ciała rzęskowego z jednoczesnym zastosowaniem mikroskopu operacyjnego z szerokokątnym systemem obrazowania oraz systemu wizualizacji 3D będącego przedmiotem niniejszego artykułu.

Wprowadzenie

Heads-up display to doskonałe rozwiązanie, z którego od dawna korzystają piloci. Od lat 50. system ten jest elementem wyposażenia myśliwców, a od 1975 r. także samolotów cywilnych. Umożliwia on pilotowi odczytywanie danych na szybie kokpitu bezpośrednio w polu widzenia, w pozycji heads-up (z uniesioną głową), bez konieczności pochylania się nad panelem sterowania.1 Przez lata technologia wyświetlania obrazu na szkle się rozwijała i od niedawna system ten gości także na sali operacyjnej.

Jak działa system heads-up?

Eckardt i Paulo porównali zabiegi przeprowadzane metodą 3D z konwencjonalną techniką wizualizacji mikroskopowej. Wszyscy uczestnicy badania uznali metodę obrazowania 3D za wygodniejszą, a znacząca większość – także za łatwiejszą i szybszą.1 Metoda heads-up pozwala przeprowadzać zabiegi mikrochirurgiczne bez konieczności patrzenia w okular mikroskopu operacyjnego. Operator widzi obraz przetworzony przez kamerę 3D wyświetlany na dużym monitorze (np. JVC GD463D10uQ, Yokohama, Japan – 46”; LG – 56”). Jego pozycja podczas zabiegów wykonywanych metodą wizualizacji typu heads-up jest komfortowa, wyprostowana i ergonomiczna. Pracuje on w specjalnych pasywnych, polaryzacyjnych okularach 3D i podczas operacji patrzy na ekran wyświetlacza 3D (ryc. 1). Nowe wyświetlacze nie zniekształcają obrazu nawet wtedy, gdy operator porusza głową. To zasługa integracji wszystkich elementów systemu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pionierska operacja

Robert Rejdak wraz z Katarzyną Nowomiejską wykonali 25G PPV przy użyciu aparatu operacyjnego Constellation (Alcon Laboratories, Fort Worth, TX, USA) oraz systemu [...]

Opis przypadku

Kobieta, 66 lat, została przyjęta do Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie z powodu otworopochodnego odwarstwienia siatkówki oka prawego. Przedoperacyjna najlepiej skorygowana ostrość [...]

Do góry